GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Phấn đấu xây dựng Quảng Xương năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đến năm 2030 trở thành thị xã

Đăng lúc: 06/08/2020 15:39 (GMT+7)

- Sáng ngày 6/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với phương châm “ Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng 296 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Quảng Xương.

a1.JPG
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua,  Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện Quảng Xương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mục tiêu đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thủy sản là 3,5%; tổng giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt 3.335 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 6.015 tỷ đồng...

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện triển khai xây dựng được 188 làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa; 99 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên toàn huyện đạt 77%. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hoạt động y tế dự phòng được triển khai đạt kết quả tốt, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cách mạng. Huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới.

a3.JPG
Toàn cảnh đại hội.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới, huyện Quảng Xương tập trung khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Phấn đấu xây dựng huyện Quảng Xương năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 trở thành thị xã.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Quảng Xương tập trung thực hiện 4 chương trình lớn gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chương trình phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch; chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai khâu đột phá cũng được thực hiện đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá là cơ sở để huyện Quảng Xương thực hiện 29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 16% trở lên; trong đó: nông - lâm - thủy sản 3,2%, công nghiệp - xây dựng 19,4%, dịch vụ 18,2%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên... 

a5.JPG
Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Quảng Xương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội sẽ quyết định: trước hết, huyện cần nghiên cứu kỹ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, để bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương và các quy hoạch khác trên địa bàn huyện, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với quy hoạch của tỉnh, tạo sự kết nối trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hiện đại, bền vững gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung thu hút các dự án công nghiệp để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp, các dự án sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống; thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững thành tích trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; đẩy mạnh đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện và cho tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín và khả năng quy tụ, trách nhiệm cao, để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân trong huyện để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngày 7/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Hoàng Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1