GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Ngọc Lặc, Cẩm Thủy tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019

Đăng lúc: 18/06/2019 21:38 (GMT+7)

- Ngày 18/6, huyện Ngọc Lặc và huyện Cẩm Thủy đã tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiếu số (DTTS) lần thứ III năm 2019.

*Huyện Ngọc Lặc

Dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiếu số (DTTS) thứ III – 2019 huyện Ngọc Lặc có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh Ban Dân tộc tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 100.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

 ĐHDTTSNL.jpg
Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

 1.jpg
Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Lặc lần thứ III.

5 năm qua (2014-2019), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với vùng đồng bào DTTS và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; QP-AN, trật tự an toàn xã hội  được giữ vững; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 32,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,03%...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới huyện Ngọc Lặc tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục triển khai và làm tốt hơn nữa chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng DTTS, chính sách bố trí sử dụng cán bộ người DTTS; vận động đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng…

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ngọc Lặc lần thứ III  đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019- 2024 đó là: Tiếp tục tập huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,2% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 61,6 triệu đồng/người/năm; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS; tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

Tại đại hội lần này, đã có 15 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh; 10 tập thể, 150 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

Đại hội thông qua quyết tâm thư, bầu 27 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*Huyện Cẩm Thủy

Cũng trong  ngày 18/6, Huyện Cẩm Thủy tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

 2 (1).jpg
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Đại biểu các dân tộc thiếu số huyện Cẩm Thủy lần thứ III năm 2019.

Kể từ khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, Đảng bộ, chính quyền cùng đồng bào các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã cụ thể hóa quyết tâm thư bằng những việc làm, hành động thiết thực. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện được triển khai sâu rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,6 triệu đồng năm 2014 lên 32,9 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm…

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Cẩm Thủy đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cẩm Thủy lần thứ III - 2019 đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019 - 2024, trọng tâm là tiếp tục tập trung phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng KT-XH, nhất là về giao thông, thủy lợi ở vùng khó khăn; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS mức bình quân dưới 5%/năm; tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; làm tốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

Tại Đại hội, 15 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen; 6 tập thể, 135 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển KT-XH, xây dựng quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Đại hội cũng thông qua quyết tâm thư và bầu 18 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Xuân Cường - Hạ Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1