GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ miễn nhiệm và bầu nhiều chức danh chủ chốt

Đăng lúc: 30/11/2020 08:44 (GMT+7)

- Ngày 26/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 34, xem xét, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh phiên họp.jpg

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong các ngày 5-6/12, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa). Kỳ họp sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; miễn nhiệm và bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh như: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII;... Đồng thời xem xét và quyết nghị các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, như: Giao biên chế công chức hành chính; Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; Ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống trung tâm chỉ huy, điều hành, hệ thống giám sát, bảo vệ các mục tiêu quốc phòng - an ninh, mục tiêu quan trọng về chính trị, văn hóa của tỉnh; hệ thống điều hành giao thông thông minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa; Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn;...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh sẽ trình bày tại kỳ họp.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh các tờ trình để trình tại Kỳ họp thứ 14, trên tinh thần các báo cáo phải thể hiện rõ ràng, cụ thể, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, tính pháp lý cao khi ban hành, phải dễ thực hiện và phát huy tốt hiệu quả trong đời sống.

Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Các văn bản báo cáo, tờ trình tại kỳ họp phải rõ ràng, khoa học trên tinh thần ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả để mỗi kỳ họp HĐND tỉnh luôn thu hút được đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1