GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Hơn 750 tỷ đồng trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm y tế và mai táng phí

Đăng lúc: 27/11/2020 16:51 (GMT+7)

- Ngày 25/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã ký ban hành Quyết định số 5052/QĐ-UBND, về việc phê duyệt cấp kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm y tế và mai táng phí theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật năm 2020.

3.jpg
Một hoạt động hỗ trợ người tàn tật.

Theo đó tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm 2020 là: 751,82 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí trên được dùng để thanh toán 100% kinh phí quyết toán còn thiếu năm 2019 là 19,14 tỷ đồng. Đối với nhu cầu kinh phí 2020, Ngân sách tỉnh cấp bổ sung 90% nhu cầu kinh phí còn thiếu năm 2020. Sau quyết toán, giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí còn thiếu cho các huyện theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định. Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Đ.Đ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1