GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

Đăng lúc: 10/12/2019 15:34 (GMT+7)

- Sáng ngày 10/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

anh.JPG
Toàn cảnh
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại hội nghị, các cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí được nghe các báo cáo viên truyền đạt Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới…

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí tuyên truyền nắm vững các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện.

Đồng thời, gắn học tập, truyền đạt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận với việc uốn nắn những lệch lạc, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng trong việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nâng cao hiệu quả công tác tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Hoài Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1