GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đăng lúc: 26/02/2020 21:03 (GMT+7)

- Ngày 26/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị..JPG
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần, phần thứ nhất đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, những kết quả, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu rõ phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp. Chủ đề đại hội XIX dự kiến là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đánh giá cao bố cục, nội dung của dự thảo, vừa kế thừa các báo cáo của nhiệm kỳ trước, vừa có sáng tạo và cho rằng những nhận định, đánh giá trong Báo cáo chính trị đã thể hiện được những kết quả to lớn mà Thanh Hoá đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng cần đánh giá sâu sắc, kỹ càng hơn những kết quả nổi bật và làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII. Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Trong 3 phương án tăng trưởng kinh tế nêu trong báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với phương án 2, cho rằng giai đoạn 2021- 2025 Thanh Hóa có thể đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến 9,5% - 10% và GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt được 5.000 USD. Phương án này dựa trên cơ sở Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định 90% - 95% công suất, các dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp và các dự án hạ tầng quan trọng được triển khai đúng tiến độ, tăng trưởng ngành dịch vụ, ngành nông nghiệp ở mức khá. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, về phương hướng, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và đề nghị đưa 4 khu kinh tế động lực, 5 trụ cột, 6 hành lang kinh tế vào Báo cáo chính trị để thấy rõ hơn phương hướng phát triển kinh tế của tỉnh…

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị..JPG
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung chưa nêu được hết ý kiến của mình tại hội nghị, gửi về Tiểu ban nội dung để tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho rằng: Chủ đề đại hội phải mang tính khái quát cao, như lời hiệu triệu thôi thúc toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đặt ra để Thanh Hoá sớm hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng. Đồng chí yêu cầu các đánh giá trong Báo cáo chính trị phải có tính khái quát cao hơn, ngang tầm Báo cáo nhiệm kỳ. Riêng phần kết quả đạt được, sự đánh giá chưa tương xứng với những con số mà cả tỉnh đã nỗ lực để đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với phần đánh giá chung, nhưng riêng những bài học kinh nghiệm thì chưa rõ, chưa thể hiện được bản sắc của Thanh Hoá. Phần thứ 2 về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, phải nghiên cứu bổ sung vào phương hướng chung 4 vùng động lực, 5 trụ cột phát triển và 6 hành lang kinh tế của tỉnh. Qua đó, hình dung được một cách rõ ràng không gian phát triển kinh tế của Thanh Hoá trong tương lai để tập trung cao thực hiện. Yêu cầu về các phương án phát triển kinh tế xây dựng 3 phương án và đề xuất đại hội chọn phương án 2. Khi xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu phải đặt Thanh Hoá trong tổng thể chung của khu vực và cả nước bởi các chỉ tiêu mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua rất rõ và nổi bật; tiềm lực, vị thế của Thanh Hoá đã được khẳng định, đó là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng được các chỉ tiêu sát đúng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất, nhiệm kỳ tới phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 USD trở lên, bằng bình quân chung của cả nước… Riêng chỉ tiêu về số huyện, số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải tính toán lại. Các chỉ tiêu chưa thống nhất, đồng chí yêu cầu phải nghiên cứu, đánh giá lại cho thật chuẩn xác, có cơ sở để chốt số liệu vào ngày 29/2/2020…

Trên cơ sở kết luận, các ý kiến đóng góp tại hội nghị và văn bản góp ý của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu Tiểu Ban nội dung hoàn thiện Báo cáo chính trị trước ngày 2/3/2020, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1