GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đối thoại với cán bộ, công chức về chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 03/10/2019 20:57 (GMT+7)

- Chiều 3/10, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các sở: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, công chức về chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

IMG_6256.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đối thoại nhận được 7 câu hỏi của cán bộ, công chức, trong đó, tập trung vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025; vấn đề ô nhiễm môi trường; việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và hướng giải quyết cán bộ dôi dự sau sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ trong tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với giáo viên ký hợp đồng có đóng bảo hiểm trước ngày 31-12-2015 trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Chương trình phát triển du lịch; việc thu hút các dự án FDI trong thời gian tới.

IMG_6250.JPG
Cán bộ, công chức đối thoại về chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại điện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, đã trao đổi, cung cấp thông tin, làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Việc tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tuyển dụng giáo viên đặc cách không  thông qua thi tuyển theo chủ trương của của Bộ Chính trị và Chính phủ.

IMG_6260.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại với hơn 300 cán bộ, công chức là học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng năm 2019 và học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại Trường Chính trị tỉnh nhằm trao đổi, đối thoại về những nhận thức, quan điểm còn khác nhau trong cán bộ, công chức liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt, thống nhất trong nhận thức và hành động để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị đã giải đáp được nhiều vấn đề còn nhận thức khác nhau, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức đang thực thi công vụ.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; rà soát, lựa chọn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh mà cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có nhận thức khác nhau để tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại; đồng thời nắm bắt, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Qua việc tổ chức Hội nghị đối thoại, phải tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện.

Hoàng Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1