GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đẩy mạnh Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

Đăng lúc: 17/06/2019 19:14 (GMT+7)

- Chiều ngày 17/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tổ chức thực hiện Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì hội nghị.

IMG_0185.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các tác phẩm phản ánh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các tầng lớp nhân dân, trên nhiều lĩnh vực, ngành, nghề ở các vùng miền trong tỉnh. Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề này đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng nhân cách con người hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống sinh động và thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực lao động, sản xuất, hoàn thành các kế hoạch đề ra, phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước.

IMG_0195.JPG
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị này, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức Cuộc vận động đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ một số hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát đã nêu bật nội dung, nội hàm, ý nghĩa của Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức cần xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức triển khai tốt cuộc vận động trong thời gian tới. Cần tuyên truyền, vận động, tổ chức đội ngũ văn nghệ sĩ, báo chí trong tỉnh cấn tiếp tục bám sát các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sáng tác thêm nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, nâng cao về chất lượng để tham dự giải ở Trung ương.

Về nội dung các tác phẩm tham gia cuộc vận động cần bám sát theo chuyên đề hàng năm. Theo đó, chuyên đề trong năm 2019 là "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhan dân thoe tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Phát đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch làm việc các đơn vị thành viên, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và kết quả triển khai ở từng đơn vị trong thực hiện Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Đồng Thành
1