GMT+7
Trang chủ / Thời sự

30 năm nỗ lực vì niềm tin

Đăng lúc: 19/06/2019 10:00 (GMT+7)

- Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tăng cường thêm kênh thông tin rộng rãi, hiệu quả sắc thái văn hóa phong phú, đa dạng, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của vùng đất “địa linh nhân kiệt” xứ Thanh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, ngày 1/4/1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 12/CV-TH gửi Ban Tuyên huấn Trung ương, Bộ Thông tin, Vụ Báo chí Bộ Thông tin đề nghị cho Thanh Hóa xuất bản thêm tờ Báo Văn hóa - Thông tin trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin mà tiền thân là Tập san Văn hóa Thanh Hóa. Ngày 16/5/1989, Bộ Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 341 cho tờ Văn hóa Thông tin mỗi tuần một kỳ. Ngày 20/6/1989, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 846/TC-UBTH thành lập tòa soạn Báo Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa.

Từ khi ra đời cho đến nay, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chủ quản và sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, Báo Văn hóa - Thông tin trước đây, Báo Văn hóa và Đời sống ngày nay đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo dấu ấn và uy tín khá rõ nét trong lòng bạn đọc và có sức lan tỏa sâu rộng.

Ngay sau khi mới thành lập, báo đã trở thành cơ quan báo chí của tỉnh đi đầu trong việc tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa - thông tin và các nhiệm vụ của ngành Văn hóa - Thông tin vào cuộc sống. Mặc dù, thời kỳ đó, báo gặp không ít khó khăn về cơ cấu, chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, nhưng bằng lòng đam mê, lương tâm và trách nhiệm trước xã hội, những người làm Báo Văn hóa - Thông tin đã hoàn thành tốt vai trò sứ mệnh là “người thư ký” của thời đại. Đội ngũ cán bộ, phóng viên của báo đã lăn lộn vào đời sống xã hội, trên mỗi nẻo đường quê hương, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, thậm chí đối diện với cái ác, sự hiểm nguy, đấu tranh với những tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng, đóng góp một tiếng nói đầy trách nhiệm vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cũng trong thời kỳ này, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín, vị thế, ảnh hưởng của tờ báo đến đông đảo công chúng báo chí và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, báo đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, đồng thời phối hợp với nhiều sở, ngành tổ chức nhiều cuộc thi viết trên báo có quy mô lớn như phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi viết về phong trào 2 tốt: Dạy tốt, học tốt; với Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em tổ chức cuộc thi viết về quyền trẻ em được học tập, vui chơi; với Chi cục PCTNXH, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc thi viết về phòng chống ma túy, mại dâm; với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức cuộc thi viết chủ đề “HIV và hành động của chúng ta”;... Những cuộc thi này đã cuốn hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội trong đó có nhiều tác giả tên tuổi tham gia nên uy tín, vị thế của báo ngày một nâng cao.

 VHĐS1.jpg

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo VH&ĐS hiện nay.

Năm 2008, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục - Thể thao và Sở Du lịch hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để thích nghi với chức năng đa ngành, đa lĩnh vực của Sở chủ quản, cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng thông tin ngày càng cao của bạn đọc, được sự thống nhất của tỉnh, của các ngành chức năng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương cho phép đổi tên Báo Văn hóa - Thông tin thành Báo Văn hóa và Đời sống. Ngày 15/1/2009, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) có Công văn số 55 đồng ý cho báo đổi tên thành Văn hóa và Đời sống.

Cùng với tên mới, báo đã thay đổi cách trình bày khoa học, hình thức đẹp. Nội dung cũng đa dạng, phong phú và chất lượng hơn. Nhiều chuyên mục, chuyên trang mới được hình thành, có nội dung tốt, hấp dẫn nhất là các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, nhà trường và đời sống xã hội... Cùng với đó, báo đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã tuyên truyền góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, thực hiện công khai, dân chủ và công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Một dấu mốc quan trọng của Báo Văn hóa và Đời sống, đó là được sự đồng ý của UBND tỉnh, của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông và Truyền thông, năm 2012 Báo Văn hóa và Đời sống được tăng kỳ xuất bản từ 1 kỳ/tuần lên 2 kỳ/tuần, phát hành vào thứ hai, thứ năm hàng tuần và cho phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp. Việc tăng thêm kỳ xuất bản trong tuần và hoạt động hàng ngày của Trang thông tin điện tử tổng hợp đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng thông tin của báo. Với dòng thông tin chủ lưu, “linh hồn” của báo là văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và các vấn đề của đời sống xã hội. Báo đã quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành hoạt động trong các lĩnh vực và các nhà văn, nhà báo uy tín cộng tác viết bài, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa,  bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cũng như xây dựng con người mới, nền văn hóa mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”... Các chuyên trang Văn hóa - Xã hội, Du lịch, Gia đình - Nhà trường - Xã hội, Giữ gìn sắc thái văn hóa xứ Thanh, Văn hóa - Văn nghệ, Đời sống xã hội, Kinh tế, Thể thao - Sức khỏe... với nhiều bài viết chuyên sâu, đa chiều đã tạo được dấu ấn đặc sắc đối với bạn đọc.

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Báo Văn hóa và Đời sống đã có những bước phát triển và luôn có sự đổi mới. Báo đã bám sát tôn chỉ, mục đích, bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với công tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh tốt đẹp đất và người xứ Thanh, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, đất nước; tuyên truyền kết quả xây dựng làng, thôn, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tuyên truyền về quy tắc ứng xử trong cộng đồng, các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật... và sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền. Báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, góp phần tích cực vào sự phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Thanh Hóa.

 sinhnhat.jpg

Tổng Biên tập Lê Văn Nam tặng quà sinh nhật cho đoàn viên Công đoàn Báo VH&ĐS.

Hiện nay, Báo Văn hóa và Đời sống có đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ, năng động, xông xáo, đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, trách nhiệm và yêu nghề. Họ không quản khó khăn, gian khổ, đi đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để kịp thời viết tin, bài phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở khắp mọi miền trong tỉnh. Thông qua thực tiễn sinh động đó, nhiều phóng viên của báo đã trưởng thành, có những tác phẩm báo chí chất lượng, đoạt nhiều giải cao Giải báo chí Trần Mai Ninh hàng năm và nhiều giải thưởng khác do các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương tổ chức.

Chi bộ và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên của báo nhiều năm liên tục đạt danh hiệu vững mạnh. Các đảng viên trong chi bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đều phát huy tính tiền phong gương mẫu, là hạt nhân nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức tờ báo, đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo luôn được quan tâm. Hàng năm, báo cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Mời các nhà báo có uy tín trao đổi nghiệp vụ thông qua thực hiện các chuyên đề, các đề tài để nâng cao nhận thức và kiến thức, kỹ năng, nhất là giúp cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong hoạt động báo chí.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo luôn trân trọng, quan tâm xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên ở các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền trong và ngoài tỉnh. Với hàng trăm cộng tác viên - đây là lực lượng được coi là những cánh tay nối dài của tòa soạn, góp phần làm cho tờ báo phong phú, hấp dẫn. Dù chưa được đãi ngộ thù lao của tòa soạn nhưng lực lượng cộng tác viên vẫn tâm huyết, say mê nghề nghiệp và yêu thương tờ báo đã mang đến cho tòa soạn những thông tin, những “ đứa con tinh thần” hết sức sâu sắc, cuốn hút bạn đọc.

Trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, báo cũng tích cực tham gia công tác xã hội, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ, chia sẻ với các gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Từ  quỹ “Nhịp cầu nhân ái” trước đây đến quỹ “Nâng bước em tới trường” hiện nay, với nghĩa cử nhân văn sâu sắc, mỗi năm báo đã cùng các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trao quà, tiền cho các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ miền xuôi đến miền núi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Báo Văn hóa - Thông tin - Báo Văn hóa và Đời sống đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2010 đến 2012 và nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam... Thành công này là sự kết tinh các giá trị tốt đẹp của những thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo qua các thời kỳ.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển, xứng đáng với truyền thống 30 năm, dù trong điều kiện nào, khó khăn hay thuận lợi, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Văn hóa và Đời sống hôm nay luôn không ngừng phấn đấu để phát huy và làm dày thêm những thành tích mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Trong thời đại ngày nay, trước sự bùng nổ thông tin, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Văn hóa và Đời sống phải thường xuyên trau dồi đạo đức người làm báo cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, phản ánh trung thực, trong sáng, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác. Và hơn bao giờ hết, những người làm Báo Văn hóa và Đời sống cần nhận rõ trách nhiệm nặng nề trước nhiệm vụ chính trị lớn lao và sự tin cậy của công chúng báo chí. Xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa như lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Lê Văn Nam

Tổng Biên tập Báo VH&ĐS


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1