GMT+7
Trang chủ / Thời sự

25 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Đăng lúc: 12/12/2019 19:11 (GMT+7)

- Ngày 12/12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII bước vào ngày làm việc thứ ba, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

a1.JPG
Toàn cảnh kỳ họp.

Nội dung chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm

Trước khi bước vào phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII về khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; về việc thống kê, xác định cụ thể vị trí, ranh giới giải quyết dứt điểm việc tranh chấp, lấn chiếm, xâm canh, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định của pháp luật tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty nông, lâm nghiệp (hoàn thành trước ngày 30/3/2020); đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng phòng hộ: việc tổ chức rà soát, xác định cụ thể tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2025; rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu về các hộ gia đình còn thiếu đất ở, đất sản xuất; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm, hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ.

a3.JPG
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Đánh giá về báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh thứ XVII, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng báo cáo của UBND tỉnh đã trả lời đầy đủ các nội dung, thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Báo cáo có số liệu rất cụ thể, thể hiện rõ thực trạng quản lý sử dụng đất của các công ty, nông lâm trường và các hộ còn thiếu đất ở, đất sản xuất, từ đó để có giải pháp khắc phục được hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu thực hiện kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ. Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND, các cử tri và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận của HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trong thời gian tới, đồng thời UBND tỉnh cần tiếp tục xử lý nghiêm các tổ chức,cá nhân để xảy ra vi phạm

 Tiếp đó, HĐND tỉnh đã chất vấn trực tiếp đối với Giám đốc Sở Y tế về công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, không ít cơ sở hoạt động sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người bệnh. Giá một số loại thuốc tân dược chưa được kiểm soát theo đúng quy định của Nhà nước.

Chất vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhất là khu vực miền núi còn rất chậm, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ngày 15/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh còn chậm; nhất là, tình trạng ô nhiễm tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, các bãi chôn lấp rác thải chậm được xử lý, hoặc xử lý không dứt điểm; việc triển khai thực hiện chính sách xử lý rác thải sinh hoạt còn bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

 Thông qua 25 nghị quyết và bế mạc kỳ họp

 Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

a4.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Xứn
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; nhấn mạnh về trách nhiệm của các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề mà HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, chất vấn.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết, quyết nghị 25 nghị quyết được trình trong kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

a6.JPG
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Thanh Hoá đạt được trong năm 2019; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đó.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh ta trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; ngoài những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có sự tăng trưởng cao; khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của 25 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi  vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu UBND tỉnh, sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

a5.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp.

Hoàng Lan - Thu Thủy

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1