GMT+7
Trang chủ / Thơ

Về Nông Cống cùng anh

Đăng lúc: 04/06/2020 09:00 (GMT+7)

Em có về Nông Cống cùng anh

Đất Rồng bay(1), đẹp làng văn Phù Huệ(2)

Vĩnh Thái uy nghi, dấu xưa cổ tự

Ngàn Nưa xanh vang vọng cồng Bà(3).

 

Dòng Lãng Giang còn ghi dấu ông cha

Chàng Ất Đại Vương ngăn giặc Đường xâm lược

Trống trận Cần Vương, Tú Phương lẫm liệt

Những anh hùng tay bút, tay gươm...

 

Nông Cống xứ Thanh biết mấy yêu thương

Vựa lúa tốt tươi nuôi đời no ấm

Mấy bận bão giông, cánh đồng nước trắng

Người quê mình như cây lúa vượt lên.

 

Trải lắm gian nan mà đức sáng, tâm bền

Những con người hiền như  khoai lúa

Gian khó có nhau, ngọt bùi san sẻ

Nghĩa đất, tình người lặng lẽ đưa hương...

 

Hội chèo Mưng đã mở rồi em

Trên bến, dưới thuyền chen chân vào hội

Em có nghe tiếng lòng đang gọi

Về Nông Cống cùng anh xây giàu đẹp quê hương.

------------

(1) Đất Rồng bay: xã Thăng Long.

(2) Làng văn Phù Huệ, thuộc xã Hoàng Giang.

(3) Bà Triệu Thị Trinh phất cờ khởi nghĩa ở núi Nưa.

Hoàng Minh Tường

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1