GMT+7
Trang chủ / Thơ

Thăm lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng ngày lễ hội

Đăng lúc: 20/05/2019 09:56 (GMT+7)

Suốt đời theo nghiệp lớn của cha

Phất cờ phò Lê lập nên Phủ Chúa

“Gươm An quốc” sáng lòa bốn bể*

Lập chiến công vang dội lẫy lừng.

 

Tôi bồi hồi đọc trang sử về Triết Vương,

Nghe vó ngựa dập dồn trận mạc.

Sông Biện Giang cầm chân quân giặc**

Chiết thắng Tống Sơn, quân Mạc kinh hoàng***.

 

Máu đổ Quảng Xương, Đồng Lộc, Nghệ An***

Những trận đánh trời long, đất lở

Đại binh tiến về Kinh Sư phủ dụ

Thả tàn binh, thu ấn tín, an dân.

 

Trong giao tranh, ông canh cánh niềm riêng

Lòng khôn nguôi nỗi tương tàn huynh đệ

Lính Mạc, quân Lê đều người Việt cả

Lịch sử trên vai sao thật phũ phàng.

 

Hai lăm năm cầm quân,

Các trận đánh không bao giờ chiến bại

Mấy lần Vua phong, chức cao, trọng vọng

Đưa ông lên tột đỉnh uy quyền.

 

Tôi về Sóc Sơn viếng mộ dâng hương

Nghe đất Mẹ rì rầm như hát

Ngôi mộ trùng tu trên vùng phát tích,

Hội đủ: Thanh long, Huyền vũ, Minh đường...

 

Con cháu khắp miền về lễ hội như nêm

Cờ Tướng súy bay dọc đường về Phủ

Khói hương đỏ trước mười hai tượng Chúa

Nhắc một thời lịch sử vàng son...

---------

* Gươm an quốc Trịnh Tùng luôn đeo bên mình.   

** Sông Biện Giang là sông Mã ngày nay     

*** Những địa danh cuộc chiến với quân Mạc.

Lê Văn Sự

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1