GMT+7
Trang chủ / Thơ

Núi biết trả lời

Đăng lúc: 19/03/2020 20:35 (GMT+7)

Xa mờ núi núp chân mây

Quanh quanh núi những vòm cây rì rào.

Lưng chừng núi ngóng trăng sao

Loa tay gọi với trời cao, chóp chài.

 

Bỗng dưng nghe núi trả lời

Oang oang hư thực, ời ời chứa chan.

Mõ trâu dội núi râm ran

Cồng ngân xóm vắng lại man mác rừng.

 

Tiếng chim khách báo tin mừng

Bỗng trên chóp núi cũng bừng tiếng rao.

Đêm gà gáy ngỡ chiêm bao

Dội từ phía núi lao xao tiếng gà.

 

Câu dân ca lọt nóc nhà

Đã nghe đỉnh núi ru à à ơi!

“Thập thùm...” cối giã chơi vơi

“Thập thùm...”  núi vọng trả lời khoan thai.

 

Núi rằng: “Chẳng để ngoài tai

Từ dân gian tiếng chĩa gai, mọc sừng.”

Vọng vang tự ngút ngát rừng

Điệp điệp lời núi, trùng trùng lời ca.

 

Âm rung ngân vọng núi già

Người ơi! Rừng vẫn bao la, bạt ngàn.

Cội nguồn chẳng nỡ thở than

Núi non đáp lại nhân gian: “Rừng vàng !...”

Vương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1