GMT+7
Trang chủ / Thơ

Hoa Tớ-Dày đến sớm(*)

Đăng lúc: 21/01/2020 07:09 (GMT+7)

Ơ kìa! Loài lim đang múa lá

Rừng sưa quãy sương mơ

Lộc vừng vung cườm đợi nắng

Dổi de khoe dáng vóc đợi mưa

Thế mà Tớ-Dày(**) e ấp nụ

Bung ra hoa lửa thách xuân về.

 

Theo Mường Hung, Mường Tấc, Mường Phăng

Rừng núi chơi trốn tìm, mây lặn ngụp

Đâu đây những cây rừng thao thức

Sánh vai nhau tỏa bóng mát muôn đời

Bông-trăng chưa chào mời

 

Bông-mạ chưa giăng giàn phơi

Bông lười-ươi đang nấp

Bông bụt chưa tách chồi

Thế ư? Sao bông Tớ-Dày lại thở!

 

Tớ-Dày! Tớ-Dày ơi!

Vội vã kéo xuân về gõ cửa.

Cuối chạp rồi ra giêng nữa

Mùa xuân mới dắt tay,

Hạt mưa sẽ cứa lòng,

Khèn môi treo ánh mắt,

Mời Tớ-Dày trẩy hội Pờlềnh (***)...

----------

(*) Đào rừng thường nở hoa trước đào nhà hàng tháng.

(**) Tớ-Dày nghĩa là Đào rừng (tiếng dân tộc Mông).

(***) Dân ca trữ tình của dân tộc Mông.

Vương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1