GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Vĩnh Lộc và Đông Sơn đạt 100% xã ATTP

Đăng lúc: 17/11/2019 08:00 (GMT+7)

- Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh Thanh Hóa cho biết, 100% xã, thị trấn của 2 huyện Đông Sơn và Vĩnh Lộc đã được công nhận là xã ATTP.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, chính quyền địa phương 2 huyện Đông Sơn và Vĩnh Lộc đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân; xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, tổ chức mở công ty, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thực phẩm; tăng cường công tác thanh kiểm tra...

Được biết, từ đầu năm đến nay đã có thêm 78 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố được công nhận xã ATTP. Trong đó, những địa phương có tỷ lệ cao như TP Thanh Hóa 21 xã, phường; Thọ Xuân 13 xã; Nga Sơn 6 xã; Nông Cống 7 xã...

V.A

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1