GMT+7
Trang chủ / Pháp luật và cuộc sống

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11): Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân

Đăng lúc: 08/11/2019 16:30 (GMT+7)

- Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và khẳng định vai trò, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật” trong đời sống nhân dân, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh Thanh Hóa đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả “Ngày Pháp luật”, qua đó đã giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật giúp các hòa giải viên cơ sở tuyên truyền tới mọi người dân về ý thức và thái độ xử sự pháp luật đúng đắn.JPG

Tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật giúp các hòa giải viên cơ sở tuyên truyền tới mọi người dân về ý thức và thái độ xử sự pháp luật đúng đắn.

Tại Thanh Hoá, theo Kế hoạch số 192 ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt tạo nên yếu tố bền vững xây dựng chính phủ kiến tạo, hành động với những đổi mới mạnh mẽ trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính; góp phần  nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư, kinh doanh. Cụ thể  9 tháng năm 2019, Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% dự thảo văn bản QPPL của sở, ngành trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; Tham gia ý kiến 31 dự thảo văn bản Trung ương; thẩm định và tham gia ý kiến dự thảo 282 văn bản của tỉnh (75 nghị quyết, 207 quyết định); tham  mưu đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 113 vụ việc (tham gia các ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu sản xuất dệt may Delta; điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn... phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 1.388 văn bản (23 văn bản QPPL; 1.365 văn bản chứa quy phạm PL); Kiểm tra theo thẩm quyền 26 văn bản QPPL của các huyện, thị xã, thành phố; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định quy định cách thức và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp; tham mưu ban hành Quyết định số 13 ngày 10/5/2019 quy định quy trình kiểm tra, tình hình thi hành PL xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Sở Tư pháp cũng triển khai nhiều hoạt động đổi mới căn bản cơ chế thi hành pháp luật; trong đó tập trung chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 100% danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được sở tham mưu cho UBND tỉnh công bố kịp thời. Hiện nay, 145 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (gồm 16 lĩnh vực) đã thực hiện chuẩn hóa xong và đăng tải đầy đủ nội dung trên trang thông tin điện tử; được cập nhật, công khai đầy đủ từ mức độ 2 trở lên, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính; hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ 145 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong 9 tháng năm 2019, sở đã tiếp nhận 16.514 hồ sơ; đã giải quyết hồ sơ giải quyết trước hạn 10.347 hồ sơ; đúng hạn: 4.803 hồ sơ, đạt tỉ lệ 98,95% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Song song với việc đẩy mạnh xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, Sở Tư pháp tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng ngày pháp luật như: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt 4 chuyên đề liên quan đến hiệp định tự do thương mại và luật mới được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7; treo băng zôn tuyên truyền về Ngày pháp luật; tổ chức thi viết tìm hiểu pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức người lao động với chủ đề: Phát huy vai trò của cán bộ công chức viên chức ngành tư pháp trong thi hành, bảo vệ hiến pháp và pháp luật.

Chia sẻ về ý nghĩa của “Ngày pháp luật”, ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa cho biết: Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật là việc làm thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật; góp phần phục vụ tích cực cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển KT-XH tỉnh, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân, hướng mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn không chỉ trong ngày 09/11 mà là trong cả 365 ngày trong năm.

Chi Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1