GMT+7
Trang chủ / Pháp luật và cuộc sống

Hiệu quả của ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ’ năm 2017

Đăng lúc: 06/10/2017 10:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ’ được tổ chức hằng năm là dịp để các cấp, các ngành tiếp tục tôn vinh và khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và đề cao vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong đó MTTQ và lực lượng công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả cho phát triển KT-XH, củng cố QP-AN và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Riêng năm 2017, các đơn vị lực lượng Công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở từng bước củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; củng cố các lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT tại cơ sở, làm chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đã tổ chức 7.495 buổi tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn và 1.478 buổi tuyền truyền lưu động... Thông qua hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng và quần chúng nhân dân trực tiếp báo cáo đã cung cấp cho cơ quan công an trên 5.059 nguồn tin, trong đó có 2.000 tin có giá trị về ANTT giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng hình sự, ma tuý cộm cán; bắt, vận động 153 đối tượng truy nã ra đầu thú; hòa giải hàng nghìn mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”...

 Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.JPG

Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Cùng với đó, các lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể ký kết và thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, phối hợp liên ngành. Nhờ đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được gắn kết và lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Thông qua các mô hình “Dòng họ Hoàng Văn vì bình yên cuộc sống” tại Thiệu Hóa; “Tiếng kẻng bình yên” tại Triệu Dương, Tĩnh Gia; “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hoá” ở Nga Điền, Nga Sơn; “Tổ 3/1” về giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi ở Thọ Xuân; “Hội CCB cứu hộ cứu nạn về ATGT” ở Hà Trung; Đề án “nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi công dân ở TPTH”.., trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều gương quần chúng tiêu biểu, dũng cảm trong đấu tranh truy bắt tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Điển hình như anh Nguyễn Toàn Thắng, ở Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã dũng cảm bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản; Ông Phạm Ngọc Chiêng (ở Dân Lực, Triệu Sơn), ông Hơ Chí Xá (ở Pù Nhi, Mường Lát) đã tuyên truyền cho bà con về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác đảm bảo ANTT của địa phương; vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong tang lễ...

Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, đồng thời cũng khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Minh Phương


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1