GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Sẽ đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân cho 20.740 lượt học viên

Đăng lúc: 16/02/2020 11:00 (GMT+7)

- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 39 về việc đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Theo kế hoạch, phấn đấu năm 2020 thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên. Tổ chức đào tạo 218 lớp cho 20.740 lượt học viên. Trong đó tổ chức 110 lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho khoảng 11.000 lượt học viên, tối thiểu 100 học viên/lớp; 3 lớp đào tạo khởi sự kinh doanh du lịch cộng đồng cho khoảng 300 lượt học viên, tối thiếu 100 học viên/lớp; 108 lớp bồi dưỡng doanh nhân cho khoảng 8.640 lượt học viên, tối thiểu 80 học viên/lớp; 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp tại một số huyện và một số xã, thị trấn cho khoảng 800 học viên, tối thiểu 100 học viên/lớp.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này là hơn 15,77 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp và đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

L.H

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1