GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Ngân hàng CSXH Tĩnh Gia: 99,8% tổng dư nợ thông qua ủy thác

Đăng lúc: 19/03/2019 14:30 (GMT+7)

- Tính đến hết tháng 1/2019, 4 hội - đoàn thể nhận ủy thác huyện Tĩnh Gia đang quản lý 417 tổ TK&VV với dư nợ 530.224 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ.

Những năm qua Ngân hàng CSXH Tĩnh Gia đã cùng với các tổ chức hội - đoàn thể nhận ủy thác tăng cường cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, của tổ TK&VV; thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn của các hộ vay, tham gia chứng kiến việc giải ngân, thu nợ, thu lãi của người vay tại điểm giao dịch một cách hiệu quả.

Hiện nay, có 4 tổ chức hội - đoàn thể đang quản lý 417 tổ TK&VV với dư nợ 530.224 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Trong đó, Hội nông dân quản lý 143 tổ, dư nợ 176.206 triệu đồng (chiếm 33,23% dư nợ); hội phụ nữ quản lý 168 tổ, dư nợ 222.196 triệu đồng (chiếm 41,9% dư nợ); hội cựu chiến binh quản lý 65 tổ, dư nợ 77.477 triệu đồng (chiếm 14,6% dư nợ); đoàn thanh niên quản lý 41 tổ với dư nợ 54.345 triệu đồng (chiếm 10,24% dư nợ).

Trong năm 2018 và hết tháng 1/2019, Ngân hàng CSXH huyện Tĩnh Gia đã thực hiện củng cố kiện toàn giảm được 20 tổ TK&VV nhỏ lẻ, hoạt động kém hiệu quả. Đến nay toàn huyện còn 417 tổ TK&VV đang hoạt động. Trong đó, 413 tổ xếp loại tốt (chiếm 99%).

 NHCSXH.JPG

Thông qua hội - đoàn thể, nguồn vốn vay từ NHCSXH được truyền tải một cách hiệu quả đến với người dân.

Hội - đoàn thể các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách; thường xuyên duy trì họp giao ban định kỳ với ngân hàng CSXH để sơ kết, tổng kết theo nội dung ủy thác. Hàng quý, các tổ chức hội nhận ủy thác đã chủ động lập kế hoạch kiểm tra giám sát và phân công cán bộ hội thực hiện, kiểm tra theo kế hoạch. Trong năm 2018, tổ chức hội cấp huyện kiểm tra 71 lượt xã, 71 lượt được giao dịch và 119 tổ TK&VV; hội đoàn thể cấp xã đã kiểm tra được 437 lượt tổ TK&VV với 2.268 lượt hộ vay.

Ông Bùi Huy Hạnh - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Tĩnh Gia khẳng định: Thông qua ủy thác các tổ chức hội, chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn được củng cố và nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát được chặt chẽ, đảm bảo nguồn vốn vay được giải ngân đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hàng trăm hộ nghèo và các gia đình chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, cũng như xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, để chất lượng ủy thác qua các tổ chức hội tiếp tục phát huy hiệu quả và hiệu quả hơn nữa công tác tập huấn cho đội ngũ tổ trưởng và hội - đoàn thể cấp xã trong quản lý vốn vay ngân hàng và kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả sẽ được tập trung ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa.

Đình Giang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1