GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Thành ủy TP Thanh Hóa thành lập Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT toàn dân

Đăng lúc: 16/11/2020 13:00 (GMT+7)

- Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, thực hiện thành công BHXH, BHYT toàn dân giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Thành ủy TP Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 94-QĐ/TU ngày 5/11/2020 thành lập “Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT toàn dân thành phố Thanh Hóa”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển BHXH, BHYT toàn dân gồm 20 thành viên, do ông Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban. BCĐ có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành phố chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT hiệu quả, hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH tự nguyện hằng năm; giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH và chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố; hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

 Một hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH do BHXH TP Thanh Hóa tổ chức.jpg

Một hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH do BHXH TP Thanh Hóa tổ chức.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/10, toàn thành phố đã có 329.057 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó: Tham gia BHXH bắt buộc là 109.203 người (đạt 88,82% kế hoạch), tham gia BHYT là 326.723 người (đạt tỷ lệ bao phủ 89,61%), BH thất nghiệp là 104.015 người (đạt 86,38%); số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.580 người (đạt 72% kế hoạch năm được UBND thành phố giao cho UBND các phường, xã). Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Sợi - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thì tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố, nhất là số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thấp so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT toàn dân TP Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, quan điểm và có hành động cụ thể, thiết thực để đưa Nghị quyết của Đảng về công tác BHXH, BHYT, cụ thể ở đây là Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW đi vào thực tiễn cuộc sống; các phường, xã thị trấn thành lập khẩn trương BCĐ phát triển BHXH, BHYT toàn dân, phấn đấu  hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện do UBND tỉnh giao; giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng trong công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh và phòng Văn hóa Thông tin thành phố tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, những quy định mới, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, từ đó tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Trong quá trình thực hiện, khó khăn, vướng mắc báo cáo với Ban chỉ đạo để tìm cách tháo gỡ.

Nam Hà

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1