GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

Đăng lúc: 01/07/2020 08:00 (GMT+7)

- Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7 năm nay, với chủ đề truyền thông: “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

Nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, thời gian qua Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp người dân khi bị ốm đau, tai nạn không bị rơi vào cảnh nghèo đói. Trong những năm qua đã có hàng triệu bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng, chi phí lớn được quỹ BHYT chi trả. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến ngày 18/6/2020, quỹ BHYT đã chi trả cho gần 100 bệnh nhân nặng có chi phí khám chữa bệnh đặc biệt cao. Tham gia BHYT với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo có chi phí điều trị lớn, người tham gia BHYT được khám chữa bệnh (KCB) chu đáo, không phân biệt giàu, nghèo, cùng với đó là việc mở rộng quyền lợi hưởng BHYT giúp cho người có thẻ BHYT tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến.

Tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh có trên 3,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số. Để đạt được con số “ấn tượng” trên, bên cạnh sự quan tâm, “vào cuộc” của cấp ủy đảng, chính quyền, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng linh hoạt đồng bộ các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là công tác truyền thông. Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT đã được BHXH tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh cùng với vai trò thiết thực của chính sách BHYT đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của BHYT,  từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình...

 Ảnh ra quân.jpg

BHXH tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ngành nỗ lực trong tuyên truyền vì mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

Cùng với đó, sau 6 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 có nhiều thuận lợi như mở rộng quyền lợi KCB BHYT, tăng mức hưởng của một số đối tượng, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức.

Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7 năm nay, với chủ đề truyền thông: “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

Để đảm bảo mục tiêu BHYT toàn dân, mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế, cần có nguồn quỹ BHYT an toàn, được sử dụng hợp lý, BHXH tỉnh Thanh Hóa rất cần sự phối hợp, chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình tiến tới thực hiện BHYT toàn dân; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về chất lượng các dịch vụ của y tế cơ sở; có sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên để người dân tin tưởng, KCB ở tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB BHYT. Đồng thời, quan tâm triển khai hiệu quả công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở tuyến cơ sở với mô hình bác sỹ gia đình và xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản trong KCB và điều trị. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách và pháp luật của BHYT, BHXH để người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi, chủ động tích cực tham gia BHYT. Nâng cao hơn nữa năng lực, trách nhiệm của đội ngũ viên chức người lao động ngành BHXH, đặc biệt cán bộ làm trực tiếp công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, tạo sự hài lòng của người dân và tổ chức; tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT, BHXH; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật BHYT, BHXH.

Thông điệp truyền thông ngày 1/7/2020:

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân.

- Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

- Tham gia BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân.

- Tham gia BHYT hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

- Tham gia BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong gia đình.

- Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

- BHYT là chính sách an sinh xã hội, do Nhà nước tổ chức thực hiện.

- Toàn xã hội chung tay thực hiện BHYT toàn dân.

Đặng Sỹ Mười

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
3