GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc Cốm Trẻ Việt

Đăng lúc: 28/03/2020 14:00 (GMT+7)

- Sở Y tế Thanh Hóa đã ra thông báo gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc Cốm Trẻ Việt, SĐK: NC56-H09-19, Lô SX: 150719, NSX15-07-2019, HD: 15-07-2021 do Viện Dược liệu sản xuất. Lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu kích thước hạt (Vi phạm mức độ 3).

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh khẩn trương thu hồi lô thuốc bị đình chỉ lưu hành nêu trên (nếu có) và trả lại cho cơ sở cung ứng, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 28/3/2020. Sau đợt thu hồi, đơn vị, cá nhân nào còn vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc nêu trên, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 7/4/2020; giao Phòng Quản lý dược, các phòng ban chức năng của Sở Y tế, phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1