GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

BHXH thành phố Thanh Hóa tăng cường thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN

Đăng lúc: 26/03/2019 12:00 (GMT+7)

- Trước thực trạng trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm... vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, đơn vị, BHXH TP Thanh Hóa đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra

Trong năm 2018, công tác thanh tra, kiểm tra được BHXH thành phố thực hiện thường xuyên song song với việc thực hiện công tác chuyên môn. Quá trình kiểm tra, BHXH thành phố đã lập biên bản kiểm tra tại 42 đơn vị, biên bản vi phạm hành chính tại 30 đơn vị, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, phối hợp với UBND phường, xã xác định đưa ra ngoài danh sách tham gia 42 đơn vị do không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Thực hiện kiểm tra 19 đơn vị có mã số thuế, có kê khai với cơ quan thuế sử dụng trên 50 lao động trở lên nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

BHXH thành phố đã tổ chức thực hiện kiểm tra 207 trường hợp thanh toán ốm đau, thai sản, dưỡng sức có thời gian tham gia BHXH dưới 1 năm thực hiện xác minh 518 trường hợp báo giảm chết. Ngoài ra công tác chi trả và xác minh giải quyết chế độ tử tuất tại các phường, xã được đơn vị thực hiện thường xuyên, hàng tháng và khi có phát sinh. Thực hiện rà soát và gửi công văn cho 2.027 doanh nghiệp yêu cầu tham gia BHXH,  BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, đến nay đã có 361 đơn vị với 2.788 lao động đã tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh về việc rà soát các đơn vị thuế đang quản lý nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động. Theo danh sách mẫu D04a-TS và mẫu D04b-TS, BHXH thành phố có 1.134 đơn vị BHXH đang quản lý có 21.426 lao động chưa tham gia, 1.520 đơn vị chưa tham gia đầy đủ cho người lao động với số lao động 18.384 người. Đến nay cán bộ thu đã trực tiếp xuống đơn vị, lập 860 biên bản đơn vị tham gia chưa đầy đủ, 490 biên bản đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động...

Tăng cường thanh tra phối hợp giữa các đơn vị

Ðể giải quyết vấn đề trên, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa đơn vị và thanh tra thành phố, các ban, ngành của UBND thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Trong quá trình thanh tra đã góp phần chỉ ra những bất cập, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH; phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông chính sách BHXH, BHTN, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHTN. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn; đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ công chức, viên chức ngành BHXH. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN. Phát động các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề về ngăn chặn tình hình lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN. Lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến hay trong công tác để các đơn vị cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm...

Những hành vi vi phạm trong trục lợi BHXH ngày càng tinh vi đòi hỏi  BHXH thành phố tiếp tục có những phương án phối hợp tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH ở các doanh nghiệp.

Mai Hoa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1