GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

BHXH Thành phố Thanh Hóa: Sáng tạo, linh hoạt để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đăng lúc: 19/01/2019 12:00 (GMT+7)

- Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn... giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Nhằm phát triển loại hình bảo hiểm này, thời gian qua TP Thanh Hóa đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong cách làm, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách ưu đãi mới và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường từ mạng lưới cơ sở

Xác định mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2018,  BHXH thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia. Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ/nhóm công tác để tiếp cận trực tiếp và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể là: Gắn việc thực hiện phát triển đối tượng với bình xét thi đua cuối năm, mỗi cán bộ trong đơn vị phát triển 3 đối tượng trở lên. Vì thế, năm 2018 toàn cơ quan đã phát triển được 254 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 9 cán bộ viên chức phát triển được 10 đối tượng trở lên.

Song song với việc huy động phát triển đối tượng từ nguồn lực CBVC trong ngành, BHXH thành phố tăng cường mở rộng đại lý thu để phát huy sức mạnh của từng hệ thống (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ngành y tế, Mặt trận Tổ quốc, bưu điện, UBND phường, xã..); triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho các đại lý thu;  Đổi mới, phát huy mạnh mẽ vai trò, đa dạng các kênh đại lý thu. Thay đổi cơ chế tài chính ưu tiên cho phát triển, mở rộng đối tượng, lấy khách hàng là trung tâm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cũng gắn với kết quả hoạt động trong phát triển đối tượng; đưa ra nhiều gói tỷ lệ hoa hồng cho người phát triển đối tượng, ưu tiên cho phát triển bền vững, tham gia lâu dài; tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ đại lý...

 bhxh thành phố.jpg

Cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của BHXH thành phố Thanh Hóa đã tạo thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến giao dịch.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Với việc xác định nhóm đối tượng tiềm năng để phát triển BHXH tự nguyện là nông dân, lao động phi chính thức, hộ tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ..  BHXH thành phố đã đa dạng các hình thức tuyên truyền;  tổ chức nhiều buổi tập huấn về chính sách BHXH tự nguyện tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết: “Để công tác tuyên truyền thực sự có hiệu quả, BHXH thành phố đã thành lập những tổ, nhóm trực tiếp xuống các chợ, các hộ kinh doanh để tuyên truyền, vận động. Bằng cách tiếp cận, trò chuyện thân mật với người dân, cán bộ BHXH thành phố đã tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với chủ trương của Đảng, những chính sách về BHXH tự nguyện. Thay vì thái độ thờ ơ, họ đã thực sự quan tâm, tìm hiểu và có kế hoạch để tham gia các gói BHXH tự nguyện theo khả năng tài chính của mình”.

Bên cạnh đó,  BHXH thành phố tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở và sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường phối hợp với các cơ quan đoàn thể và UBND xã, phường, thị trấn trong công tác tuyên truyền, đối thoại tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin về mức đóng, mức thụ hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện để người dân, hội viên nắm được và quan tâm đăng ký tham gia. Phát huy tối đa hiệu quả của tổ chỉ đạo và tổ kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ công tác phát triển đối tượng tại các xã, phường trong thành phố..

Với những giải pháp quyết liệt và triệt để trong chỉ đạo điều hành; sáng tạo và linh hoạt trong cách làm,  năm 2018 công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại thành phố Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tính đến  ngày 31/12/2018, toàn thành phố đã có 1.609 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 102% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Mai Hoa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1