GMT+7
Trang chủ / Giáo dục

Thanh Hóa: Tạm dừng hoạt động kỹ năng sống trong nhà trường

Đăng lúc: 17/10/2017 12:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa ban hành Văn bản số 2406/SGDĐT-TTr ngày 11/10/2017 về việc chấn chỉnh tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&DT.

Trước đó, qua thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT và đơn thư phản ánh, việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT tại một số đơn vị, trường học còn thiếu sót, tồn tại gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cụ thể: Vi phạm quy định trong việc dạy thêm, học thêm, ép buộc học sinh tổ chức hoạt động trong giờ chính khóa; Các công ty hợp đồng giáo viên ngay tại trường, liên kết dạy học sinh mình phụ trách; Công tác quản lý hồ sơ thu, chi tài chính chưa đúng quy định; Chương trình tài liệu chưa được thẩm định;...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đã ký, liên kết với các công ty tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tạm dừng triển khai từ ngày 16/10/2017.

Sau khi các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục rà soát đánh giá, báo cáo kết quả qua một năm triển khai, khắc phục những bất cập, thiếu sót, tồn tại, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Thông tư số 04/2014/TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các cấp học, bậc học; thanh tra, kiểm tra, giám sát để các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định.

Ngoài ra, đối với các cơ sở giáo dục đã triển khai thu tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống năm học 2017 - 2018 thì phải trả lại tiền cho phụ huynh.

Hạ Lan


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1