GMT+7
Trang chủ / Giáo dục

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 17/07/2019 14:41 (GMT+7)

- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo kế hoạch, năm học 2019 - 2020, đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học; đối với cấp THCS và cấp THPT có ít nhất 37 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT) có ít nhất 32 tuần thực học.

Ngày tựu trường: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào ngày 19/8/2019 (thứ Hai). Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có hơn 2 tuần để chuẩn bị cho năm học mới, ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho một số học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2019 - 2020.

Riêng bậc học THCS, THPT do có 37 tuần thực học (dài hơn các bậc học khác), để tạo quyền tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đặc biệt có thời gian dự phòng khi thời tiết xấu, học sinh phải nghỉ học nên thực hiện giảng dạy chương trình năm học mới sớm hơn 1 tuần.

Ngày khai giảng: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào ngày 5/9/2019 (thứ Năm). Trung tâm học tập cộng đồng từ ngày 1 đến ngày 10/10/2019.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2019 - 2020; báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 trước ngày 10/9/2019;...

Linh Hương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1