GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Nhà trường

Truyền thông giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 1

Đăng lúc: 28/10/2020 11:30 (GMT+7)

- Vừa qua, Trường THPT Tĩnh Gia 1, thị xã Nghi Sơn đã tổ chức buổi truyền thông giáo dục đạo đức lối sống cho hơn 1.800 học sinh toàn trường.

anh1.jpg
Cô Nguy
ễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 1 phát biểu tại buổi truyền thông

Trường THPT Tĩnh Gia 1, thị xã Nghi Sơn là một trong 10 trường trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, văn hóa ứng xử trong trường học cho học sinh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 5/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Các nội dung tuyên truyền liên quan đến đạo đức, lối sống trong gia đình, đặc biệt tập trung vào các vấn đề về văn hoá ứng xử trong gia đình: Ứng xử giữa cha mẹ, ông bà, và con cháu; ứng xử giữa con cháu trong gia đình, nhà trường và xã hội; kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của học sinh trong gia đình; kiến thức kỹ năng về chuẩn mực đạo đức, lối sống của học sinh; văn hoá ứng xử của học sinh trong trường học; giáo dục đạo đức, văn hoá, truyền thống dân tộc, gia đình, dòng họ; giáo dục kiến thức, kỹ năng cho học sinh về văn hoá trường học, văn hoá tham gia giao thông; văn hoá trên môi trường mạng...

anh2.jpg
Ti
ểu phẩm tham gia truyền thông.

anh3.jpg
Ti
ểu phẩm đạt giải nhất trong buổi truyền thông.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: Thi hùng biện có chủ đề về đạo đức, lối sống trong gia đình; ứng xử văn hoá trong gia đình; ứng xử văn hoá trong trường học; vai trò của gia đình đối với việc hình thành phát triển nhân cách của học sinh,…; trình diễn các tiểu phẩm được xây dựng dưới dạng kịch, có nội dung thông điệp tuyên truyền về ứng xử của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; những biểu hiện lệch lạc trong văn hoá ứng xử gia đình, trường học cần được chấn chỉnh; nghĩa cử đẹp trong ứng xử của học sinh đối với gia đình, thầy cô; các mẩu chuyện hay, có ý nghĩa giáo dục,… đã được ban tổ chức chọn lọc từ 159 bài viết, 94 video clip, 55 bức tranh đến từ 44 lớp trong toàn trường.

 Buổi truyền thông đã góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến trong toàn thể CBGVNV, học sinh của nhà trường và nhiều thế hệ trẻ trong cộng đồng thực hiện tốt hơn đạo đức lối sống, xây dựng văn hóa ứng xử, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp nhận các giá trị mới như bình đẳng, dân chủ phù hợp sự phát triển của thời đại.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1