GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Nhà trường

Trường THCS & THPT Thống Nhất: Thực hiện tốt quy chế dân chủ

Đăng lúc: 24/01/2020 08:00 (GMT+7)

- Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở Trường THCS&THPT Thống Nhất (Yên Định) đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, thể hiện ở quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh ngày càng được phát huy. Cũng từ đây chất lượng giáo dục mọi mặt được nâng cao; kỉ cương, an toàn trường học được giữ vững...

 Nhà giáo Vũ Văn Thành- Hiệu trưởng (ngoài cùng bên trái) chúc mừng 2 học sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi Âm vang xứ Thanh.jpg

Nhà giáo Vũ Văn Thành - Hiệu trưởng (ngoài cùng bên trái) chúc mừng 2 học sinh nhà trường đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi Âm vang xứ Thanh.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng kỉ cương, nền nếp, khối đoàn kết nội bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các quy chế trong nhà trường thường xuyên được rà soát, bổ sung cho phù hợp với tình hình như quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, quy chế phối hợp của BGH với BCH công đoàn, đoàn thanh niên; quy chế làm việc của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học.

Nhà trường đã đăng tải Nghị định số 04 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ lên Website của trường và trên bảng tin để cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết; phối hợp với BCH công đoàn xây dựng và ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của trường; nghiêm túc thực hiện công khai kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng; công khai kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác. Dân chủ trong điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, nâng bậc lương, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được quan tâm chú ý thể hiện ở việc hạn chế hội họp không cần thiết, tăng cường đối thoại và minh bạch trong việc cung cấp thông tin. Nhà trường đã mở hộp thư góp ý để CBGV, NLĐ, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy được hiệu quả của ban thanh tra nhân dân. Với cách làm công khai, minh bạch, dân chủ như trên, cán bộ giáo viên, người lao động, phụ huynh học sinh đều đồng thuận cao, nhiệt tình ủng hộ.

Với những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở Trường  THCS& THPT Thống Nhất đã và đang góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia...

Để việc thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục có những nét mới, hiệu quả, nhà trường đang đẩy mạnh một số giải pháp như: Quan tâm đúng mức công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ giáo viên, người lao động hiểu đúng, hiểu đầy đủ về nội dung, tính chất, ý nghĩa của quy chế dân chủ ở cơ sở; cải thiện đời sống vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên và người lao động tham gia xây dựng đời sống văn hoá; thực hiện tốt Kết luận 120 ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của cán bộ giáo viên, người lao động trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị CBCC, VC, NLĐ hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lê Văn Thắng (Chủ tịch CĐ nhà trường)

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1