GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở vùng 135

Đăng lúc: 14/11/2019 16:42 (GMT+7)

- Sáng nay 14/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019.

1.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, 258 học viên là Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ thôn, bản; Trưởng ban giám sát cộng đồng thôn, bản; Cộng tác viên giảm nghèo thôn, bản của các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân và Yên Định được các giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng; Hướng dẫn nhiệm vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình 135; Công tác vận hành, duy tu bão dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới và Hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng trong tình hình mới theo Nghị định 161 năm 216 của Chính phủ.

Những kiến thức được cung cấp sẽ là nền tảng, cơ sở để cán bộ thôn, bản đặc biệt khó khăn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, áp dụng có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135 trong thời gian tới.

Linh Hương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1