GMT+7
Trang chủ / Giáo dục

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị và Quản lý Nhà nước ngành tòa án

Đăng lúc: 05/12/2019 14:00 (GMT+7)

- Sáng 1/12, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính không tập trung (khóa 2019 - 2020) và Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính ngành Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2019 cho 187 học viên là cán bộ tòa án nhân dân cấp tỉnh và huyện.

Trong thời gian 5 tháng, 67 học viên lớp Trung cấp lý luận - Hành chính không tập trung sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản trong chương trình đào tạo gồm 6 phần học với các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết TW 7 Khóa XI...

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1