GMT+7
Trang chủ / Giáo dục

Hỗ trợ 7 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lớp học Trường THCS Hạ Trung

Đăng lúc: 30/11/2020 17:00 (GMT+7)

- UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 5010/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ có mục tiêu kinh phí xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng và cải tạo nhà lớp học 1 tầng, 5 phòng Trường THCS Hạ Trung, huyện Bá Thước.

Dự kiến tổng mức đầu tư là 7 tỷ đồng. Kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư với số kinh phí là 6,3 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách huyện đảm bảo. Nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ nội dung được phê duyệt để phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa bổ sung có mục tiêu kinh phí cho UBND huyện Bá Thước để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

UBND huyện Bá Thước có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, bố trí ngân sách địa phương để xây dựng hoàn thành công trình, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của huyện Bá Thước, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

H.L

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1