GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Thạch Thành

Đăng lúc: 12/12/2018 14:00 (GMT+7)

- Nhận thức rõ tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những năm qua, huyện Thạch Thành đã có giải pháp đồng bộ, nhiều cách làm hay, nâng cao nhận thức của người dân. Đặc biệt, việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thạch Thành đến năm 2020”, đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Về xã Thành Tiến, chúng tôi bắt gặp ngay trước trụ sở xã, tấm Pano tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được đặt trang trọng. Phó Chủ tịch UBND xã Thành Tiến Phạm Văn Khang cho biết: Thành Tiến có 2 dân tộc chủ yếu là Kinh, Mường. Đồng bào dân tộc Mường chiếm 49% dân số toàn xã. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên người dân nơi đây đều ý thức được việc sinh đẻ có kế hoạch, kết hôn đúng độ tuổi. Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội lồng ghép các nội dung hoạt động để tuyên truyền, cung cấp thông tin, truyền thông tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, nhờ đó mọi người dân trong thôn, xã đều biết, nghiêm túc thực hiện. Nhiều thôn, làng đưa công tác dân số vào hương ước, quy ước của làng, lồng ghép  nên có tính hiệu quả cao.

Trong số những đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong công tác dân số phải nhắc đến hoạt động của Hội Phụ nữ xã, thôn. Đặc biệt, hơn 20 năm qua, chi hội phụ nữ thôn 7 (nay là thôn Thành Lương) duy trì CLB “Không sinh con thứ 3” với gần 50 hội viên tham gia. Nhờ làm tốt công tác dân số, các gia đình có điều kiện nuôi dưỡng con cái, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, Thành Tiến không có tình trạng tạo hôn, tỷ lệ sinh con thứ ba toàn xã giảm, tỷ lệ nghèo giảm còn 4,94%. Nhiều gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế như gia đình chị Lê Thị Kim, Nguyễn Thị Thành... Thành Tiến phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn Nông thôn mới.

 IMG_5618.jpg

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng tảo hôn đã không còn, góp phần nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã Thành Tiến.

Cùng với xã Thành Tiến, các địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thành đã và đang tích cực triển khai thực hiện “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS huyện Thạch Thành đến năm 2020”. Theo ông Bùi Minh Mạ - Trưởng phòng Dân tộc huyện Thạch Thành thì: Huyện Thạch Thành có 2 dân tộc chủ yếu là Kinh, Mường. Dân tộc Mường chiếm gần 50% dân số toàn huyện, sinh sống đều khắp 28 xã, thị trấn của huyện. Căn cứ các quyết định và kế hoạch triển khai Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, huyện Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn. Hiện nay 28 xã, thị trấn đặt pano tuyên truyền tại trung tâm xã; các loại ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền được Ban Dân tộc tỉnh cấp thông qua bưu điện đến các xã, thị trấn và được địa phương cung cấp đến cán bộ, trưởng đoàn thể, xã hội, cán bộ tư pháp, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS... từ đó tuyên truyền đến người dân.

Đồng thời, tuyên truyền trên đài phát thanh và truyền hình huyện, đài phát thanh xã, thị trấn. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động đồng bào DTTS xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương... Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình và các vấn đề giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các cụm xã; các trường THPT.

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1