GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Các huyện Yên Định, Hoằng Hóa phát động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Đăng lúc: 28/06/2020 16:23 (GMT+7)

- Trong 2 ngày 27 – 28/6, các huyện Yên Định, Hoằng Hóa phối hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

* Ngày 28/6, UBND huyện Yên Định đã phối hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức lễ phát động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Xã Định Long được huyện Yên Định chọn làm điểm.

IMG_6056.jpg
Hình ảnh tại buổi lễ phát động.

Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là giúp mọi người định hình lại trách nhiệm vai trò cụ thể của mỗi người với vị trí cụ thể trong một gia đình. Từ đó tự kiểm điểm xác định rõ chân lý, nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm ... trong sinh hoạt, trong cuộc sống.  Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thể hiện rất chuẩn mực theo 4 tiêu chí ứng xử chung, gồm tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. Các tiêu chí cũng rất cụ thể đó là: Tiêu chí ứng xử vợ chồng; của cha mẹ với con, ông bà với cháu; của con với cha mẹ, cháu với ông bà; của anh, chị, em...

Bộ tiêu chí cũng đã đề ra về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật. liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động: Nhận thức và trách nhiệm của người cao tuổi trong việc làm gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo những nguyên tắc và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tại lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, xã Định Long đã chọn 300 gia đình đại diện  hộ gia đình của xã đã ký cam kết trong đó có đủ 4 nhóm thế hệ: 25% nhóm ông bà, cha mẹ, 25% nhóm vợ chồng, 25% nhóm con cháu và 25% nhóm anh chị em trong gia đình tham gia.

* Thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, chiều ngày 27/6, tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức lễ phát động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Thị trấn Bút Sơn được huyện Hoằng Hóa chọn làm điểm.

hoằng hóa.jpg
Đại diện nhóm hộ ký cam kết tại lễ phát động.

Tại lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, thị trấn Bút Sơn đã chọn các gia đình đại diện  hộ gia đình của thị trấn đã ký cam kết trong đó có đủ 4 nhóm thế hệ: 25% nhóm ông bà, cha mẹ, 25% nhóm vợ chồng, 25% nhóm con cháu và 25% nhóm anh chị em trong gia đình tham gia. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng, của cha mẹ với con, ông bà với cháu; của con với cha mẹ, cháu với ông bà, của anh, chị, em…

Thông qua “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra…

Việc tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng tại địa bàn về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa với những giá trị đạo đức chuẩn mực qua cách ứng xử của các thành viên trong gia đình.

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1