GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Triệu Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Đăng lúc: 30/11/2019 10:00 (GMT+7)

- Triệu Sơn là địa phương có vị trí chuyển tiếp giữa các huyện đồng bằng với các huyện trung du, với 4,01% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS ngày càng được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Triệu Sơn quan tâm. Qua đó, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, diện mạo các xã vùng dân tộc, miền núi có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên.

Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Triệu Sơn Lê Xuân Khoa cho biết: Huyện đang triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 - 2021” cho người dân 4 xã vùng dân tộc, miền núi: Bình Sơn, Thọ Bình, Thọ Sơn, Triệu Thành.

Để thực hiện có hiệu quả đề án, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng có tính đặc thù về lĩnh vực công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền; trên hệ thống loa truyền thanh của các xã; trên trang thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội làng, các cụm panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu ở 4 xã; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa... về các chính sách dân tộc, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi.

Ngoài ra đề án còn thực hiện tuyên tuyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật. Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, phản ánh nguyện vọng của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Thông qua thực hiện đề án, đã có hàng nghìn lượt người dân được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó góp phần thay đổi nhận thức của đồng bào theo hướng tích cực.

“Bên cạnh việc thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 - 2021”, hiện huyện Triệu Sơn cũng lồng ghép, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Hầu hết các xã có vùng dân tộc, miền núi đều thực hiện tốt công tác dân số, nhận thức của bà con về DS-KHHGĐ ngày một nâng cao, hiện không còn tình trạng tảo hôn ở các vùng có đồng bào DTTS sinh sống” - ông Lê Xuân Khoa cho biết thêm.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, đồng bào DTTS ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đón nhận chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước bằng sự đồng thuận và luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, tích cực chủ động hơn trong xây dựng cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm QP-AN, ổn định chính trị vùng DTTS và miền núi. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của 4 xã dân tộc, miền núi đạt 11,8%, riêng năm 2018 đạt 12,8%, diện mạo vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn huyện Triệu Sơn từng ngày khởi sắc.

Thảo Nguyên

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1