GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

Đăng lúc: 05/12/2019 13:00 (GMT+7)

- Ngày 3/12, UBND huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho 101 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về chính sách dân tộc và các văn bản luật mới ban hành; nêu cao vai trò nòng cốt của người có uy tín trong các hoạt động, góp phần tuyên truyền, vận động cộng đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 101 người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Như Xuân đã có thành tích trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

T.N

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1