GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Quan Hóa tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đăng lúc: 01/12/2020 12:00 (GMT+7)

- Với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng, những năm qua, huyện Quan Hóa đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 Quan Hóa tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.JPG

Hạt Kiểm lâm Quan Hóa phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng.

Huyện Quan Hoá có tổng diện tích tự nhiên là 99.069,90 ha; diện tích rừng và đất lâm nghiệp: 89.316,23 ha, chiếm 90,15%, trong đó đất có rừng 83.616,53 ha (rừng tự nhiên 52.705,93 ha, rừng trồng 30.658,57 ha). Trong thời gian Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã chủ động tham mưu với huyện, cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Từ năm 2015 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị từ huyện đến xã trong tổ chức 5.238 cuộc họp với 314.280 lượt người tham gia; sửa đổi bổ sung 115 bản quy ước BV&PTR ở 15 xã, thị trấn; tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh của huyện, xã, bản được 2.535 lần, tổ chức mít tinh tuyên truyền trong các trường được 2 cuộc với 1.570 học sinh thầy cô, giáo và đoàn viên thanh niên tham gia; cấp phát 1.280 tờ poster; 560 tờ lịch giới thiệu về tại khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động; tổ chức cho hơn 62.040 hộ gia đình ký cam kết BVR, PCCCR.

Bên cạnh đó, huyện cũng thành lập và hàng năm kiện toàn Ban Chỉ đạo về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ địa bàn cho từng thành viên phụ trách; ký kết kế hoạch phối hợp lực lượng BVR, PCCCR chống buôn lậu lâm sản với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và biên phòng từ huyện đến các xã, tổ chức luân phiên hội nghị giao ban với các lực lượng, các huyện vùng giáp ranh, xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR vùng trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ; điều tra, rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng với diện tích 3.719,16 ha tại 9 xã trọng điểm; thành lập 104 tổ đội BV&PTR, PCCCR ở bản với 1.170 người tham gia.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa còn tích cực trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 146 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp tịch thu hơn 86m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, 18,6 tấn củi, 9,48 tấn nứa thanh... tổng tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 950.786.000 đồng.

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vị phạm, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa còn tích cực tham mưu cho huyện các giải pháp phát triển rừng và bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.  Trong 5 năm, huyện Quan Hóa đã trồng mới được 1.023 ha rừng (1.000 ha trồng rừng sản xuất; 80 ha trồng rừng phòng hộ; 20 ha trồng rừng đặc dụng; 3 ha trồng rừng thực nghiệm) góp phần tăng độ che phủ rừng. Đến nay, độ che phủ rừng của huyện Quan Hóa đạt hơn 85%.

Trao đổi với chúng tôi về định hướng trong thời gian tới, ông Lê Kim Du - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa cho biết: Để công tác quản lý và bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp. Thực hiện tốt quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ BV&PTR, PCCCR với các ban, ngành trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh. Tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, có giải pháp xử lý tình trạng chủ rừng sau khi được giao đất, giao rừng sử dụng không đúng mục đích hoặc để rừng bị khai thác trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Triển khai, thực hiện tốt các chương trình chính sách hưởng lợi của chủ rừng như tiền khoản BVR, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng... đến chủ rừng là hộ gia đình; chương trình hỗ trợ kinh tế - xã hội tại các bản vùng đệm.

Xuân Cường

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1