GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Nông nghiệp miền núi khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ

Đăng lúc: 15/07/2020 08:00 (GMT+7)

- Để thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách kích cầu thực hiện các mục tiêu đề ra. Đây chính là “đường băng” để ngành nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, và phát triển bền vững góp phần quan trọng thực hiện công cuộc xóa nghèo bền vững ở miền Tây xứ Thanh.

Để kích cầu thực hiện các mục tiêu đề ra trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngày 31/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tỉnh đã ban hành 7 cơ chế, chính sách hỗ trợ, gồm: xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các xã miền núi; phát triển luồng thâm canh, mua máy thu hoạch mía và hệ thống tưới mía mặt ruộng; liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt... Các chính sách hỗ trợ của tỉnh thực sự là “bước đệm” quan trọng đối với các địa phương trong tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, cũng như nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của các xã miền núi còn yếu nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, bất cập.

 Nông nghiệp miền núi khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ.jpg

Để các huyện miền núi thụ hưởng được các chính sách hỗ trợ của tỉnh, cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương.

Để chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh phát huy hiệu quả, huyện Bá Thước đã triển khai đến các xã, thị trấn đầy đủ 7 cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và được các xã tiếp thu, triển khai thực hiện. Nhưng sau gần  4 năm triển khai nhiều cơ chế, chính sách vẫn không  thực hiện được như: mua máy thu hoạch mía và hệ thống tưới mía mặt ruộng; sản xuất tập trung, quy mô lớn; liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt và giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đình Hảo - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bá Thước cho biết: Chính sách hỗ trợ của tỉnh có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra nhanh hơn. Nhưng các huyện miền núi nói chung và huyện Bá Thước nói riêng có đặc thù riêng như  diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún nên việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nhân dân là rất khó. Bên cạnh đó, tư duy, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, nên chưa mạnh dạn thay đổi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, do giá cả thị trường đầu ra các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi không ổn định trong khi giá vật tư đầu vào duy trì mức cao dẫn đến khi đầu tư rất dễ gặp rủi ro, người dân không dám mạnh dạn đầu tư. Việc chỉ đạo, điều hành trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và liên kết sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các xã, thị trấn còn nhiều lúng túng, thiếu tính quyết liệt và sáng tạo trong cách thực hiện dẫn đến kết quả thực hiện ở các xã chưa cao, nên không được thụ hưởng chính sách.

Tại huyện Lang Chánh việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp được huyện và các xã, thị trấn tích cực triển khai. Nhưng đến nay, mới chỉ thực hiện được 3 chính sách hỗ trợ đó là xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả;  phát triển rau an toàn tập trung và chính sách phát triển luồng thâm canh. Còn các chính sách khác huyện Lang Chánh vẫn đang loay hoay tìm “đáp án”. Ví như tỉnh sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng/1km đường giao thông nội đồng, nhưng việc hoàn thành 1km đường giao thông nội đồng phải lên tới cả tỷ đồng, trong khi nguồn lực để xây dựng các công trình này ở các xã không thể đáp ứng. Điều này, khiến cho các địa phương không được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Ông Lương Văn Phúc – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lang Chánh cho biết: Do địa hình của huyện là núi, đồi cao, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trong khi các điều kiện để được nhận hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của UBND tỉnh lại cao, có một số chính sách vượt quá khả năng của huyện. Vì vậy, để các địa phương miền núi có cơ hội tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, các sở, ngành liên quan cần căn cứ vào điều kiện sản xuất thực tế của khu vực miền núi để tham mưu cho UBND tỉnh  điều chỉnh các điều kiện hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp cho khu vực miền núi.

Tại huyện Quan Sơn việc thụ hưởng các chính sách của tỉnh trong hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp càng trở nên khó khăn hơn. Hiện nay, Quan Sơn mới thực hiện được một chính sách đó là phát triển luồng thâm canh, còn 6 chính sách khác không có xã nào của huyện thực hiện được để thụ hưởng. Tìm hiểu thực tiễn ở huyện cho thấy, việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện bị hạn chế là do đặc thù huyện miền núi, địa hình, điều kiện canh tác khó khăn, trong khi đó điều kiện để được hỗ trợ theo quyết định của tỉnh so với khả năng của huyện là quá cao, mức hỗ trợ lại thấp so với vốn đối ứng, nên huyện gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện để được thụ hưởng chính sách.

Thực tiễn cho thấy, không chỉ huyện Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn gặp nhiều khó khăn trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh, thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà các huyện miền núi khác cũng rơi vào tình cảnh này. Vì vậy, để các huyện miền núi thụ hưởng được các chính sách hỗ trợ của tỉnh, cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương. Có như thế các chính sách hỗ trợ của tỉnh mới phát huy hiệu quả, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra nhanh hơn góp phần quan trọng trong công cuộc xóa nghèo bền vững ở miền Tây xứ Thanh.

Xuân Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1