GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Người dân huyện nghèo được vay 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Đăng lúc: 11/11/2019 16:00 (GMT+7)

- Ngày 9/9/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 27 và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) theo hợp đồng đến năm 2020.

Theo đó, điều kiện cho vay gồm người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Để được vay vốn, người lao động lập hồ sơ vay vốn gửi trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đến ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện, nơi người lao động có hộ khẩu thường trú. Người lao động cần chuẩn bị các bản sao có chứng thực các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp; văn bản ủy quyền, hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển tiền lương của người lao động để trả nợ, trả lãi tiền vay. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, ngân hàng CSXH cấp huyện thẩm định và phê duyệt. Trường hợp không phê duyệt, phải có văn bản gửi người lao động nêu rõ lý do.

 Người dân huyện nghèo được vay 100% vốn đi xuất khẩu lao động.JPG

Chính sách mới giúp cho người dân huyện nghèo được vay 100% vốn đi xuất khẩu lao động.

Về mức vốn vay, người lao động được vay tối đa 100% chi phí đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Đồng thời, người lao động được vay vốn theo quy định nêu trên mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Về việc trả gốc, lãi vay và xử lý nợ, ngân hàng CSXH thỏa thuận với người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần. Trường hợp đến hạn, người lao động không trả được nợ thì ngân hàng CSXH theo dõi vào kỳ tiếp theo.

Lãi tiền vay được thu theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc sổ vay vốn. Nếu người lao động có nhu cầu trả lãi theo tháng thì ngân hàng CSXH thực hiện thu theo đề nghị của người lao động.

Về việc xử lý nợ bị rủi ro được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi ro tại ngân hàng CSXH.

Điều khoản chuyển tiếp, người lao động đã vay vốn tại ngân hàng CSXH  theo quy định tại Quyết định số 71 trước ngày 25/10/2019, đang trong thời hạn vay thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng vay vốn đã ký kết. Trường hợp người lao động đã ký kết hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày 25/10/2019 nhưng chưa vay vốn, được thực hiện cho vay theo quy định tại quyết định này.

Người lao động có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về cho vay tại phòng giao dịch ngân hàng CSXH của huyện nơi cho vay hoặc tại điểm giao dịch đặt tại UBND các xã.

Sơn Đình

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1