GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản

Đăng lúc: 21/11/2019 14:15 (GMT+7)

- Sáng 19/11, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Bá Thước tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng chương trình 135 năm 2019”.

Trong thời gian 3 ngày, 153 đại biểu là bí thư, hoặc phó bí thư chi bộ; trưởng ban giám sát cộng đồng; cộng tác viên giảm nghèo ở các thôn, bản, khu phố thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực III; các thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn khu vực II đang thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước được tiếp thu 4 chuyên đề, gồm: Hướng dẫn kỹ năng phát triển cộng đồng tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng; hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình 135; hướng dẫn công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 như: công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện lưới, trường học, trạm y tế, chợ, nhà sinh hoạt cộng đồng; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện Chương trình 135; đồng thời, giúp cán bộ thôn, bản và cộng đồng trên địa bàn huyện Bá Thước nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện. Lập kế hoạch phát triển cộng đồng và vận hành duy tu, bảo dưỡng, tham gia giám sát các công trình 135 có hiệu quả. Nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước giảm nghèo bền vững ở cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Văn An

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1