GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Lang Chánh: Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 300 tỷ đồng

Đăng lúc: 16/10/2019 08:00 (GMT+7)

- Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Lang Chánh đang tập trung trồng rừng cuối vụ, người dân chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ rừng và đẩy nhanh tiến độ khai thác gỗ từ diện tích rừng đến kỳ khai thác.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 355,15 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, huyện đã chỉ đạo các xã, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tập trung trồng rừng và đã trồng mới được 800 ha rừng tập trung, 62 nghìn cây phân tán, diện tích rừng được khoanh nuôi, tái sinh là 17.641 ha, diện tích rừng được chăm sóc 5.142 ha, diện tích rừng được bảo vệ 25.052 ha, các địa phương đang chỉ đạo bà con nhân dân tiếp tục chăm sóc, phục tráng năm thứ hai 350 ha cây luồng, phục tráng mới 200 ha, khoanh nuôi, tái sinh thêm 1.000 ha nâng tổng diện tích khoanh nuôi tái sinh luồng lên 3.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng 80,16%, đạt kế hoạch so với cùng kỳ, tình hình an ninh rừng được duy trì ổn định.

Sản lượng khai thác gỗ vườn đồi 9.250 m3, tăng 3,8% so với cùng kỳ, củi 19.052 ste, tre, luồng, cọc 3.185 nghìn cây tăng 23,9% so với cùng kỳ, nứa nguyên liệu khai thác 2.600 tấn...

Ngọc Thỏa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1