GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Huyện Lang Chánh tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 22/08/2019 20:10 (GMT+7)

- Ngày 22/8, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

a 2.jpg
Lãnh đạo huyện Lang Chánh trao tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Năm 2010, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, số tiêu chí bình quân của huyện Lang chánh mới đạt 2,1 tiêu chí/xã. Đến nay, toàn huyện đã có 1/10 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 12,1 tiêu chí, đã có 14/73 thôn sau sát nhập đạt chuẩn NTM. Trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cùng với nguồn ngân sách trung ương, huyện Lang Chánh đã huy động công nhân viên chức, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đóng góp, ủng hộ tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất... với tổng nguồn lực hơn 431 tỷ đồng.

Từ nguồn lực trên, huyện đã phát triển và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng cơ sở, như: xây dựng công sở, nhà văn hóa xã, trạm y tế, hỗ trợ phát triển trang trại quy mô công nghiệp, đường giao thông, thủy lợi nội đồng… Nhiều mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân cũng được khuyến khích, phát triển. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM. Thu nhập đã tăng từ 8,9 triệu đồng/người (năm 2010) lên 27,9 triệu đồng/người/năm (năm 2019). an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 16,4%, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 34%.

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Lang Chánh đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu chủ yếu như: có 2 xã đạt chuẩn NTM,  2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2025 giảm còn dưới 5%, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP (chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị).

Nhân dịp này, UBND huyện Lang Chánh đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 5 hộ gia đình và 9 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Huyện Lang Chánh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.

Đình Toàn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1