GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Hơn 1 nghìn tấn gạo hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng lúc: 13/08/2019 21:37 (GMT+7)

- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 3222 về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 3 năm 2019.

  13082.jpg
Công tác bảo vệ, phát triển rừng ở đồng bào dân tộc thiểu số luôn đưc tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chú trọng.

Theo đó, phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, báo vệ rừng năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019),

Với tổng diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng gần 24 nghìn ha, người trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại 4 huyện nói trên được nhận số gạo hỗ trợ đợt 3 năm 2019 hơn 1.000 tấn. Trong đó: Huvện Quan Sơn 310,590 tấn, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 7.722,21 ha; Huyện Quan Hóa: 340,770 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 10.016,55 ha; Huyện Lang Chánh: 121,382 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.491,70 ha; Huyện Như Xuân: 235,359 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bào vệ rùng là 3.599,00 ha.

Nguồn gạo hỗ trợ theo Quyết định số 447  ngày 6/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng; các huyện lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận; Sở Tài chính Thanh Hóa thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm xã hoặc cụm xã.

Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận gạo đến ngày 30/8/2019.

X.T

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1