GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Hỗ trợ 739,044 tấn gạo cho các hộ tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Đăng lúc: 20/05/2018 14:00 (GMT+7)

- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1757 ngày 14/5/2018 về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng 4 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 2984 của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/8/2016. Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.732,24 ha với số hộ là 5.045 hộ, số khẩu là 23.107 khẩu.

Số lượng gạo cấp là 739,044 tấn gạo. Nguồn hỗ trợ gạo theo Quyết định số 243 ngày 04/4/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1