GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Hiệu quả của một đề án

Đăng lúc: 22/01/2020 13:17 (GMT+7)

- Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ưu tiên vùng dân tộc, miền núi, biên giới, thông qua các chương trình, dự án cụ thể. Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” đã góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội vùng dân tộc miền núi. Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, phóng viên Báo VH&ĐS có cuộc trao đổi với ông Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa xoay quanh nội dung trên.

 Ông Lương Văn Tưởng – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh (thứ hai từ phải qua trái) thăm mô hình trồng cây ăn quả xã Xuân Phúc Như Thanh.jpg

Ông Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh (thứ hai từ phải qua trái) thăm mô hình trồng cây ăn quả xã Xuân Phúc (Như Thanh).

? PV: Xin ông đánh giá về tầm quan trọng và kết quả đạt được sau gần 4 năm triển khai thực hiện đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS  tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”?

+ Ông Lương Văn Tưởng: Thanh Hóa là một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông, có nhiều dân tộc sinh sống. Trong đó có 6 dân tộc thiểu số chủ yếu gồm Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú, cư trú trên địa bàn 11 huyện miền núi và 7 huyện, thị xã có miền núi. Những năm gần đây, việc kết hôn của người dân vùng vùng dân tộc thiểu số (DTTS) vùng miền núi đa số đã thực hiện theo Luật Hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên tình trạng tảo hôn còn diễn ra trong cả 6 DTTS, vấn đề hôn nhân cận huyết thống chủ yếu còn ở các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hoàn thành một số nội dung như: Hoàn thành việc biên soạn, phát hành và cấp phát đến 223 xã miền núi với tổng số 33.450 tờ gấp, 11.150 cuốn sổ tay, 7.805 tờ áp phích có nội dung liên quan đến vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ làm công tác truyền thông xã và thôn bản của 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa; xây dựng 24 mô hình điểm, trong đó: Mô hình xã 14 mô hình, mô hình trường học 10 mô hình tập trung chủ yếu ở các huyện Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh. Các nội dung triển khai thực hiện ở mô hình chủ yếu là: Hoạt động tư vấn sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đối với 11 huyện miền núi và 7 huyện, thị có xã miền núi, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án một cách hiệu quả. Điển hình như các huyện Như Thanh, Như Xuân đã ban hành các kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên truyền về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các em học sinh lứa tuổi vị thành niên, thanh niên... Huyện Quan Hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các chương trình, phong trào vận động đồng bảo giảm thiểu các phong tục tập quán lạc hậu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nên đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng tăng.

Theo thống kê của các huyện, tỷ lệ tảo hôn năm 2016 (khi mới triển khai đề án) là: 4,5% giảm xuống còn 1,56% năm 2019. Năm 2016 có 6 cặp hôn nhân cận huyết thống (tỷ lệ 0,07%), đến năm 2019 không còn hôn nhân cận huyết thống.

? PV: Để đạt được những kết quả như trên, thời gian qua Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã những giải pháp như thế nào? Xin ông đánh giá tác động của việc thực hiện đề án đối với tình hình phát triển KT-XH, đời sống người dân vùng đồng bào DTTS?

+ Ông Lương Văn Tưởng: Để thực hiện có hiệu quả đề án, Ban Dân tộc tỉnh xác định công tác vận động, tuyên truyền, thông tin truyền thông là giải pháp quan trọng và hữu hiệu nhất, chủ động biên soạn và phát hành sổ tay hỏi đáp, tờ gấp, áp phích, pa nô tuyên truyền trên diện rộng đến 100% số xã miền núi trên địa bàn của tỉnh, làm cơ sở cho các tuyên truyền viên xã, thôn có tài liệu để tuyên truyền. Đồng thời trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc đã lồng ghép nội dung tuyên truyền có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để tuyên truyền tại các hội nghị tập huấn ở cơ sở, như hội nghị tập huấn cho đồng bào Khơ Mú; hội nghị cung cấp thông tin phổ biến kiến thức cho người có uy tín; hội nghị tuyên truyền vận động đồng bào Mông... Tích cực tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí kinh phí cho các huyện liên quan đến đề án có kinh phí để thực hiện đều khắp trên toàn vùng, có như vậy đề án mới phát huy được hiệu quả.

Có thể nói việc thực hiện đề án có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình và Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược công tác dân số đến năm 2020, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa trên địa bàn các huyện miền núi; tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội khu vực miền núi, biên giới.

? PV: Năm 2020 là năm cuối thực hiện hoàn thành đề án, xin ông cho biết giải pháp trọng tâm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra?

+ Ông Lương Văn Tưởng: Mục tiêu tổng quát đề án đến năm 2020 ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, đề án đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên công tác tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên liên tục, do cấp xã, huyện năm 2016, 2017 không được bố trí kinh phí để thực hiện nên hiệu quả mang lại còn khiêm tốn; việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Việc tuyên truyền, vận động thực hiện đề án là công việc khó khăn, nhạy cảm, liên quan đến những phong tục, tập quán lâu đời của người dân trên địa bàn vùng dân tộc miền núi nên không thể giải quyết trong “một sớm, một chiều” mà cần phải có thời gian, sự kiên trì và quyết tâm hành động thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và của toàn dân. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần có giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đề nghị tỉnh và các huyện liên quan bố trí đủ kinh phí để thực hiện, đồng thời phải có sự phối kết hợp triển khai thực hiện giữa các cấp các ngành, từ tỉnh, huyện đến xã, đặc biệt là vai trò quan trọng của cán bộ, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể tại xã, thôn bản trong việc tuyên truyền thực hiện các nội dung về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn các huyện miền núi và các xã miền núi thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị và cách làm cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và phân công cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, dễ hiểu, gần gũi và đúng với tâm lý, truyền thống và trình độ nhận thức của người dân các DTTS. Cụ thể hóa công tác tuyên truyền bằng việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các thiết chế văn hóa, hương ước, quy ước nếp sống văn hóa vùng DTTS.

Thứ tư, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án; kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

Xin cảm ơn ông! Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, chúc ông sức khỏe và thành công!

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1