GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

“Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" và "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” năm 2019

Đăng lúc: 01/08/2019 14:30 (GMT+7)

- Sáng 30/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quan Sơn phối hợp với các Đảng bộ xã Trung Tiến, Trung Thượng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng các chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” năm 2019 cho 300 đảng viên của hai đảng bộ.

 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quan Sơn.jpg

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng tại xã Trung Tiến.

Trong thời gian học tập, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện truyền đạt các chuyên đề: Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; Đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên được bồi dưỡng thêm về những quan điểm của Đảng về chính sách dân tộc cũng như giáo dục đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, thông qua đội ngũ đảng viên để tuyên truyền cho người dân hiểu  rõ hơn về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chính sách dân tộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vào vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần xây dựng huyện Quan Sơn vững về KT-CT, mạnh về QP-AN.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1