GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Đưa 128 người ra khỏi Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng lúc: 22/07/2019 11:00 (GMT+7)

- Ngày 17/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã ký ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, thay thế, bổ sung năm 2019.

Theo đó, có tổng số 1.330 người có uy tín/1.330 thôn, bản, khu phố của 199 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện có xã miền núi; giảm so với Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 11/1/2019 là 61 người.

UBND tỉnh đã đưa ra khỏi Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa là 128 người. Lý do được đưa ra là do sức khỏe yếu, giảm sút uy tín, hoặc đi làm ăn xa, chết, và do sáp nhập thôn, bản.

Trong quyết định này, UBND tỉnh bổ sung vào danh sách là 121 người có uy tín. Trong đó, dân tộc Mường là 91 người; dân tộc Thái là 16 người; dân tộc Dao là 1 người; dân tộc Thổ là 1 người; dân tộc Kinh là 12 người.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện và các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, thực hiện chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín do công an tranh thủ để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để trang bị kiến thức về an ninh, quốc phòng, cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc và UBND các huyện xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín...

Đ.T

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1