GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đăng lúc: 16/12/2018 18:41 (GMT+7)

- Trong những năm qua, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (TH,HNCHT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn ra khá phổ biến.

3.jpg
Việc lắp đặt pa nô tại trung tâm 223 xã miền núi đạt hiệu quả cao trong tác tuyên truyền công tác tuyên truyền về giảm thiểu TH,HNCHT.

Cùng với tập trung phát triển về KT - XH, các địa phương đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với phát động phong trào vận động đồng bào các dân tộc thiểu số giảm thiểu phong tục tập quán lạc hậu, nhất là TH,HNCHT.

Tại huyện Quan Hóa, Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Phạm Bá Diệu cho biết: Từ năm 2015 đến 2017 huyện Quan Hóa có 239 trường hợp tảo hôn. Riêng năm 2016 còn 107 đến năm 2018 chỉ còn 54 trường hợp. Từ đầu năm 2018 huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn về giảm thiểu TH,HNCHT cho 492 người là cán bộ khối đoàn thể cấp huyện, bí thư, trưởng bả, người có uy tín ở 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, Phòng Dân tộc huyện ký kết chương trình phối hợp Huyện đoàn về thực hiện chính sách dân tộc cho thanh niên, trong đó có nội dung liên quan đến giảm thiểu TH,HNCHT. Nhiều xã đã đưa các tiêu chí nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào hương ước dòng họ, quy ước thôn, bản gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn vào thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện chất lượng dân số đồng bào DTTS.

Cũng theo ông Phạm Bá Diệu, thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống TH,HNCHT, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Tuy đạt được những kết quả quan trọng trong công tác dân số, đặc biệt giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Quan Hóa Phạm Văn Khoát cho biết: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tảo hôn vẫn là nhận thức chấp hành pháp luật của một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn hạn chế; công tác lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa quyết liệt; Đồng thời, sự phát triển mạnh của đời sống xã hội, internet, mạng xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, lối sống thiếu lành mạnh của một bộ phận thanh, thiếu niên dẫn đến tình trạng kết hôn sớm trong đồng bào DTTS. Bởi vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong đó có Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình... là rất quan trọng. Năm 2018, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã tổ chức 12 cuộc nói chuyện về chuyên đề sức khỏe sinh sản vị thành niên và hôn nhân cận huyết thống cho gần 600 người là vị thành niên, nam, nữ thanh niên và các cặp vợ chồng đã kết hôn; triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, kết hợp cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHGĐ để nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc ít người... Nhờ đó, nhiều phong tục tập quán lạc hậu cơ bản trong đồng bào DTTS huyện được đẩy lùi, trong đó có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cùng với các địa phương khác có đồng bào DTTS sinh sống, thời gian qua, huyện Ngọc Lặc tích cực triển khai nhiều hoạt động, góp phần giảm thiểu tình trạng TH,HNCHT trên địa bàn toàn huyện. Theo thống kê của huyện, từ năm 2016 đến năm 2018, huyện Ngọc Lặc có 206 trường hợp tảo hôn. Trong đó năm 2016 có 92 trường hợp, năm 2017 có 48 trường hợp và đến tháng 10/2018 tăng lên 66 trường hợp. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong giảm thiểu TH,HNCHT, nhưng hủ tục lạc hậu như cưới sớm để có thêm người lao động, vẫn tồn tại trong vùng đồng bào DTTS.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số, nguồn lực vùng đồng bào DTTS, khắc phục và giải quyết có hiệu quả thực trạng tảo hôn còn tồn tại trong quan niệm, suy nghĩ của đồng bào DTTS, huyện Ngọc Lặc tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 64/KH-UBND về thực hiện Đề án” Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng TH,HNCHT. Mục tiêu đến năm 2020 huyện không còn tảo hôn và cơ bản giảm giảm thiểu kết hôn cận huyết thống. Tập trung đẩy mạnh và đổi mới đa dạng phương pháp tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình. Đồng thời, kết hợp và nâng cao hiệu quả giữa công tác chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, đánh giá, xử lý vi phạm với thi đua khen thưởng; nhân rộng các mô hình hay trong tuyên truyền, vân động, thực hiện tốt công tác phòng, chống TH,HNCHT.

4.jpg
Nhằm giảm thiểu TH,HNCHT trong đồng bào DTTS cần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. (ảnh M.C)

Được biết, thực hiện Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa mở 3 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 240 cán bộ làm công tác truyền thông ở các xã, thôn, bản. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh phát 7.805 áp phíc, 33.450 tờ rơi, 11.150 sổ tay, lắp đặt 223 pa nô cho 223 xã miền núi phục vụ công tác tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, hướng dẫn các các địa phương nằm trong đề án thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả. Đến nay, các huyện miền núi và địa bàn giáp ranh có xã miền núi đều đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện tích cực, đạt hiệu quả bước đầu của đề án.

 

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1