GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Cấp gần 1.000 tấn gạo cho người dân chăm sóc, bảo vệ rừng

Đăng lúc: 03/06/2019 15:00 (GMT+7)

- Ngày 29/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã ký Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 2, năm 2019.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp 921,046 tấn gạo phục vụ công tác bảo vệ, phát triển 22.853,34 ha rừng. Chất lượng gạo theo tiêu chuẩn dự trữ Quốc gia.

Trong đó, huyện Quan Sơn được cấp 283,725 tấn gạo; Quan Hóa được cấp 323,490 tấn; Lang Chánh được cấp 104,967 tấn; Như Xuân được cấp 208,864 tấn.

UBND tỉnh giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo cho các đơn vị thụ hưởng; giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng. UBND các huyện phải lập kế hoạch phân bổ, tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát kịp thời đến người dân.

Thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 15/6/2019.

Đ.T

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1