GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đăng lúc: 04/12/2019 08:00 (GMT+7)

- Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Thạch Thành được giao quản lý, sử dụng và phát triển rừng với diện tích 7.042 ha, trong đó có 5.079,13 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất, thuộc địa bàn các huyện Thạch Thành, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QL,BV&PTR), đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng trong thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QL, BV&PTR. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc và khai thác rừng trồng đã cho sản phẩm theo quy định. Cùng với đó, đơn vị đã tuyên truyền, vận động hộ nhận khoán phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng; phát triển rừng gỗ lớn; trồng cây ăn quả; đấu mối với các đơn vị thu mua sản phẩm cho các trang trại... Hiện nay, các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp đã tổ chức sản xuất theo hướng trang trại nông lâm kết hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là trang trại cây ăn quả mang lại thu nhập lớn cho người dân. Trong đó có những trang trại cây ăn quả cho thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm.

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.jpg

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý RPH Thạch Thành tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Ban Quản lý RPH Thạch Thành cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm xã hội hóa công tác BV&PTR tận gốc bằng những giải pháp thiết thực đó là thành lập 8 trạm quản lý BVR chuyên trách đóng trên địa bàn các xã. Cán bộ, công nhân của các trạm đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BV&PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng có liên quan trực tiếp đến người dân; tổ chức, hướng dẫn kỹ thuật, dịch vụ cung ứng cây giống cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn xã chăm sóc, bảo vệ và trồng mới rừng. Từ năm 2013 đến tháng 10/2019, đơn vị đã hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng cây giống, tổ chức cho các hộ nhận khoán trồng mới được 421 ha rừng. Kết quả, 100% diện tích rừng hiện có được bảo vệ và phát triển nhanh.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển diện tích rừng, Ban Quản lý RPH Thạch Thành cũng đặc biệt quan tâm tới công tác PCCCR và triển khai các biện pháp lâm sinh trong công tác PCCCR. Năm 2019, Ban Quản lý RPH Thạch Thành đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành làm được 6,2 km đường băng cản lửa, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện PCCCR như máy thổi gió 10 cái, cưa xăng 10 cái, loa cầm tay 8 cái, GPS 3 cái, máy cắt thực bì 2 cái và nhiều phương tiện khác như quần áo dập lửa, dao phát, bàn dập, can đựng nước, đèn pin.

Ông Phạm Văn Hồ - Giám đốc Ban Quản lý RPH Thạch Thành cho biết: Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục  xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác BV, PTR và PCCCR; hướng dẫn cho các hộ dân về kỹ thuật trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý, chăm sóc và khai thác rừng trồng đã cho sản phẩm theo quy định góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong vùng; thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ rừng để ngăn ngừa kịp thời các đối tượng có hành vi chặt phá rừng trái phép...

Xuân Cường

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1