GMT+7
Trang chủ / Chuyên mục khác / Bài dự thi giải Búa liềm vàng

Thanh Hóa sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (Bài cuối): Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 1/12/2019

Đăng lúc: 01/08/2019 09:43 (GMT+7)

- Xung quanh vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, phóng viên (PV) Báo VH&ĐS đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa

 Ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Nội vụ.JPG

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Nội vụ.

PV: Với số lượng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất so với các tỉnh trong toàn quốc, nhưng chỉ trong thời gian ngắn bằng sự chủ động, linh hoạt trong cách làm, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng kể và được Trung ương đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ông có thể cho biết cách làm, kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa?

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Thanh Hóa là địa phương có số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã rất lớn. Qua rà soát, toàn tỉnh có 69 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số phải thực hiện sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, trong những năm qua, cùng với sự phát triển KT-XH, đã hình thành “bộ mặt” đô thị tại nhiều địa bàn nông thôn, việc nhập các xã vào phường, thị trấn sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35%; phù hợp với chủ trương khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính tại Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, xác định khối lượng công việc là rất lớn, triển khai trong bối cảnh phải làm sớm để ổn định tổ chức bộ máy của chính quyền cơ sở, đảm bảo đến quý I/2020 Đảng bộ cấp xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính là rất quan trọng, phải hoàn thành trong năm 2019, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về sắp xếp đơn vị hành chính; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; có nhiệm vụ, lộ trình cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho địa phương...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Các huyện, thị, thành phố (sau đây gọi là huyện) cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã); xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Với sự đồng thuận, thống nhất của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đến nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Cụ thể: Các huyện đã hoàn thành việc xây dựng phương án, đề án sắp xếp; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến của tri và họp HĐND cấp xã, cấp huyện. Ngày 10/7/2019, HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến cuối tháng 7, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ, thủ tục trình Trung ương xem xét, quyết định để sắp xếp 143 đơn vị, thành lập 67 đơn vị và làm giảm 76 đơn vị cấp xã, toàn tỉnh từ 635 đơn vị giảm còn 559 đơn vị hành chính cấp xã.

Những kinh nghiệm rút ra, đó là coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân và cả hệ thống chính trị; quá trình triển khai, thực hiện phải thực hiện thận trọng, sáng tạo và đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, giải quyết dôi dư; phải giữ đúng nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị về công tác triển khai, thực hiện; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thực hiện sắp xếp.

PV: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, khó khăn lớn nhất trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là sắp xếp cán bộ dôi dư. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, tác động đến nhiều đối tượng, liên quan trực tiếp đến con người, đến đội ngũ cán bộ. Theo tổng hợp số liệu thống kê của các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 1.308 cán bộ, công chức cấp xã và 1.119 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Đây là số lượng lớn, nếu không quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương sáp nhập và bảo đảm quyền lợi cho họ. Việc sắp xếp phải bảo đảm được mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời phải giữ vững ổn định tình hình tại các địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH.

Nhận thức sâu sắc được vấn đề này, ngay từ những ngày đầu triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh đề ra một số giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó quan tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Một số giải pháp căn bản được UBND tỉnh đưa ra tại Quyết định số 1649 để định hướng các địa phương căn cứ thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 như: Bố trí, sắp xếp đến các đơn vị cấp xã còn thiếu; tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp xã; tuyển dụng làm công chức cấp huyện; tuyển dụng làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp; nghỉ hưu theo quy định; thực hiện tinh giản.

PV: Đã có chính sách hỗ trợ như thế nào đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hỗ trợ là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, viên chức trạm y tế tại 143 xã, phường, thị trấn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã giữ các chức vụ do bầu cử nghỉ việc sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 do không đủ điều kiện về tuổi tái cử.

Về mức hỗ trợ: Đối với cán bộ, công chức, viên chức trạm y tế cấp xã, ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 ngày 20/11/2014, Nghị định số 113 ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên; cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; Thời gian hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính 1 năm. Hỗ trợ một lần bằng 12 tháng tiền lương đối với các trường hợp thôi việc ngay. Tiền lương tháng để tính hỗ trợ đối với các trường hợp về hưu trước tuổi và thôi việc ngay tính bằng tiền lương bình quân của 5 năm (60 tháng) cuối.

Hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: 3 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc; trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ tính chức danh có mức phụ cấp cao nhất. Theo thời gian công tác, cứ đủ 30 tháng công tác thì được hỗ trợ bằng 1 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc. Thời gian hỗ trợ tính tròn theo nguyên tắc dưới 16 tháng tính bằng 1/2 tháng phụ cấp; từ 16 tháng đến dưới 30 tháng tính bằng 1 tháng phụ cấp.

Dự kiến thời gian thực hiện chính sách từ ngày 01/8/2019 - 31/12/2021 (các đối tượng nghỉ việc sau thời điểm này không được hưởng chính sách hỗ trợ).

PV: Để sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Hóa đã có lộ trình thực hiện như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Thanh Hóa sẽ thực hiện sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn; sau sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị (giảm 11,9% đơ vị), từ 635 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 559 đơn vị, gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn.

Mặc dù số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh trong diện sắp xếp lớn, khối lượng công việc nhiều, áp lực về tiến độ thời gian hoàn thành cao, nhưng đến nay Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, được HĐND tỉnh khóa XVII thông qua chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính tại kỳ họp thứ 9. Đây là kết quả nỗ lực lao động, làm việc không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên, Thanh Hóa tiếp tục tập trung đấu mối, phối hợp làm việc với các bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thông qua, phấn đấu đến trước ngày 1/12/2019, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hoàn thiện tổ chức bộ máy. Bố trí ổn định công tác cán bộ tại các đơn vị hành chính cấp xã mới, đảm bảo đến tháng 3/2020 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV: Xin cảm ơn ông!

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1